Follow
Zainuddin Zainuddin
Zainuddin Zainuddin
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Verified email at iainbatusangkar.ac.id
Title
Cited by
Cited by
Year
Ensiklopedi Hukum Islam
AA Dahlan, AR Ritonga, AR Dahlan, A Rasyid, A Nata, AF Abbas, A Affan, ...
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
29211996
Fiqh Ibadah
AR Ritonga, Zainuddin
Gaya Media Pratama, 2002
412002
Analisis Persiapan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Makmur dalam Penerapan Good Corporate Governance
H Putra, Z Zainuddin, A Alimin
Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance 1 (2), 87-104, 2021
42021
Tinjauan Fikih Terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi
Z Zainuddin, B Bustamar, S Rozi
Al-Risalah 17 (02), 2018
42018
KERJASAMA DRIVER DENGAN PERUSAHAAN APLIKASI GO-JEK ONLINE PERSPEKTIF FIKIH EKONOMI
RP Surya, Z Zainuddin
Hukum Islam 19 (1), 101-113, 2019
32019
Penggunaan Bank Konvensional Pada BAZNAS Kota Solok
RA Deswan, R Fahlefi, Z Zainuddin
Tamwil 5 (1), 71-92, 2020
22020
Talak dalam perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan
H Fitriawati, Z Zainuddin
Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak 15 (1), 59-74, 2020
22020
PROFESI PENGAMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
MS Almujaddedi, Z Zainuddin
Hukum Islam 19 (2), 70-88, 2019
22019
ITSBAT TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
Z Zainuddin, K Khairina, C Sulastri
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 12 (1), 29-45, 2019
22019
Pengantar Hukum Pidana Islam
Z Zainuddin
Depublish, 2019
22019
KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM
WG Sari, Z Zainuddin
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 2 (2), 177-186, 2021
12021
POTENSI ZAKAT PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
I Indah, Z Zainuddin
Tamwil, 10-20, 2021
12021
PEMBERDAYAAN EKONOMI KOPERASI BERBASIS SYARIAH PADA KPRI SMAN I KOTA SOLOK
A Afrizul, Z Zainuddin, N Nofialdi
Tamwil 5 (2), 117-130, 2020
12020
INVESTASI DANA ZAKAT SEBELUM DIDISTRIBUSIKAN KEPADA MUSTAHIQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
A Marseli, Z Zainuddin
Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam (Journal of Islamic Economic) 6 (2), 182-188, 2020
12020
The Philosophy of Criminal Act of Apostasy (Murtad) In Islamic Law
Z Zainuddin, B Bustamar, MM Sahid
Contemporary and Emerging Issues in SYARIAH AND LAW, 223-229, 2019
12019
Sharia And Tradition, Pig Hunting In Minangkabau
Z Zainuddin, Zulkifli
International Journal of Scientific & Technology Research 8 (10), 3295-3299, 2019
12019
KONGSI PEMILIKAN RUMAH BERBASIS SYARIAH PERBANDINGAN ANTARA BANK MUAMALAT INDONESIA DAN BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
R RIZAL, E ELFADHLI, FS WARDHANI, Z ZAINUDDIN
Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam 3 (2), 209-219, 2018
12018
Zakat untuk Pembangunan Masjid
Z Zainuddin
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 16 (2), 233-241, 2017
12017
KONSEP NEGARA MENURUT PERSPEKTIF AL-MAWARDI
EF Putri, Z Zainuddin
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 3 (1), 19-26, 2022
2022
MEMPERGILIRKAN HARTA WARISAN DI NAGARI TARAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
R Ramadhani, Z Zainuddin
JISRAH (Jurnal Integrasi Syariah) 3 (2), 261-267, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20