Mustafa Ozsari
Mustafa Ozsari
Research Assistant at Department of Economics, Konya Food and Agriculture University
Verified email at gidatarim.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Determinants of Profitability in the Banking Sector: An Analysis of Post-Soviet Countries
S Yüksel, S Mukhtarov, E Mammadov, M Özsarı
Economies 6 (3), 1-15, 2018
352018
Causality Relationship between Interest Rate of Deposit Banks and Profit Share Rate of Islamic Banks in Turkey
S Yüksel, İ Canöz, M Özsarı
EconWorld Rome Conference, 2017
162017
An Analysis of the Reasons of Internal Migration in Turkey with Logit Method
S Yüksel, S Eroğlu, M Özsarı
Business and Management Horizons 4 (2), 34-45, 2016
122016
Türkiye'nin Kredi Notunu Etkileyen Faktörlerin MARS Yöntemi ile Belirlenmesi
S Yüksel, M Özsarı
Politik Ekonomik Kuram 1 (2), 16-30, 2017
112017
Türkiye’deki Bireysel Krediler ile Enflasyon ve Cari İşlemler Açığı Arasındaki Nedensellik İlişkisinin İncelenmesi
S Yüksel, M Özsarı
EconWorld London Conference, 2017
102017
Identifying the Factors Influence Turkish Deposit Banks to Join Corporate Social Responsibility Activities by Using Panel Probit Method
S Yüksel, M Özsarı
International Journal of Finance & Banking Studies 6 (1), 39, 2017
92017
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Rezervlerine Etki Eden Makroekonomik Faktörlerin Belirlenmesi
S Yüksel, M Özsarı
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 54 (631), 41-53, 2017
82017
Bölgesel Kalkınmada Bankacılık Sektörünün Önemi: KOP Bölgesi Üzerine Bir Uygulama
S Yüksel, M Özsarı
KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 4 (1), 67-74, 2016
42016
Impact of Consumer Loans on Inflation and Current Account Deficit: A Toda Yamamoto Causality Test for Turkey
S Yüksel, M Özsarı
World Journal of Applied Economics 2 (2), 3-14, 2016
32016
Analyzing Foreign Exchange (FX) Positions of Participation Banks in Turkey
S Yüksel, İ Canöz, M Özsarı
International Journal of Research in Social Sciences 6 (12), 2016
22016
Influencing Factors of Currency Risk of Deposit Banks in Turkey by Using Probit Method
S Yüksel, M Özsarı, İ Canöz
International Journal of Commerce and Finance 2 (Full Issue), 85-95, 2016
22016
Influencing factors of Capital Adequacy Ratio of the Deposit Banks: A Panel Regression Analysis for Turkish Banking Sector
S Yüksel, M Özsarı
12017
ATATÜRK DÖNEMİNDE BALIKESİR’DE TİYATRO
M ÖZSARI
Akademik Kaynak 2 (3), 37-64, 2014
12014
TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN MARS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
M Özsarı, S Yüksel
V. Anadolu International Conference in Economics 5 (1), 1-15, 2017
2017
EXPORTING AND EMPLOYMENT GENERATION: A STUDY ON TURKISH MANUFACTURING
M Özsarı
Anadolu University, 2017
2017
Likidite ve Karlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Analiz
S Yüksel, M Özsarı
I. International Social and Economic Research Student Congress 1 (1), 83, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16