Agus Syahrani
Agus Syahrani
Magister Sosiolinguistik, Universitas Tanjungpura Pontianak
Verified email at fkip.untan.ac.id
Title
Cited by
Cited by
Year
Klasifikasi Kosa Kata Permainan Rakyat Melayu Sambas: Pendekatan Etnolinguistik
S Rasyid, S Saman, A Syahrani
dalam Jurnal Bahastra 35 (2), 0
4
Pemerolehan Bahasa Pada Anak Autis: Kajian Psikolinguistik
Y Hikmawati, P Patriantoro, A Syahrani
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa 7 (9), 2019
32019
Selip Lidah Terhadap Produksi Ujaran dalam Debat Capres dan Cawapres Menggunakan Pendekatan Psikolinguistik
NS Sari, S Saman, A Syahrani
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Untan 5 (4), 191329, 2016
32016
Budaya Lisan vs Budaya Literasi Mahasiswa Melayu: Implikasinya pada Model Pembelajaran Mahasiswa
A Syahrani
Jurnal Elektronik WACANA ETNIK 4 (2), 153-176, 2013
32013
Abreviasi Bahasa Indonesia Dalam Harian Rakyat Kalbar
A Aprianto, AR Muzammil, A Syahrani
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Untan 5 (12), 212518, 2016
22016
Warkah-Warkah Sultan Pontianak: Perbincangan Koleksi Dan Kontroversi Kandungan
A Syahrani, A Mansur
Perpustakaan Negara Malaysia, 2014
22014
Warkah-warkah Sultan Pontianak: analisis genre
A Syahrani
Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2012
22012
Peristilahan “Nyarek Burong” dalam Masyarakat Melayu Sambas: Pendekatan Etnolinguistik
R Saputra, A Amir, A Syahrani
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Untan 5 (11), 217199, 0
2
Peristilahan Perawatan Tubuh Secara Tradisional Pada Masyarakat Melayu Sambas Sebagai Model Pembelajaran Berbasis Teks
U Ulandari, P Patriantoro, A Syahrani
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa 8 (3), 2019
12019
Analisis Tuturan Imperatif pada Media Luar Ruang di Kabupaten Sambas: Kajian Pragmatik
A Asrul, A Rabiā, A Syahrani
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa 8 (9), 2019
12019
Realisasi Kesantunan Berbahasa dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan 2
R Dewantari, P Patriantoro, A Syahrani
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa 8 (10), 2019
12019
Analisis Musik Iringan Tari Langkah Jepin Penghibur Pengantin Di Pontianak Kalimantan Barat
URS Widya, A Syahrani, A Muniir
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa 7 (7), 2018
12018
Kajian Sosiopragmatik Imperatif dalam Debat Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017
Y Hartinah, N Heryana, A Syahrani
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa 7 (3), 2017
12017
REDUPLIKASI DALAM KUMPULAN CERPEN PILIHAN KOMPAS 2014 DI TUBUH TARRA, DALAM RAHIM POHON
T Tiana, A Sulissusiawan, A Syahrani
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa 6 (12), 2017
12017
Medan Makna Verba Membersihkan dalam Bahasa Melayu Dialek Sambas
R Zulfickhan, A Amir, A Syahrani
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Untan 6 (4), 215126, 2016
12016
MEDAN MAKNA VERBA MEMOTONG DALAM BAHASA DAYAK KANAYATN DIALEK BANANAļ€æ/AHE
R Junita, A Amir, A Syahrani
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa 5 (06), 2016
12016
Penggunaan Makian Oleh Siswa Smp Dan Sma Di Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang
R Fadlilatun, S Saman, A Syahrani
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa 4 (12), 2015
12015
Penggunaan Proshow Producer Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Paragraf Persuasi Pada Siswa Sma Muhammadyah 1 Pontianak
G Ganeta, S Syambasril, A Syahrani
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa 7 (1), 2014
12014
Leksikon Budaya Dalam Tradisi Antar Ajong Pada Masyarakat Melayu Sambas
S Kurnia, S Saman, A Syahran
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa 7 (9), 0
1
Tinjauan Musikologi Lagu Sekapor Sireh dalam Tradisi Penyambutan di Keraton Amantubillah
D Darmayanti, I Ghazali, A Syahrani
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Untan 4 (12), 210200, 0
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20