Ikuti
Halimi Zuhdy
Halimi Zuhdy
Doktor Bahasa dan Sastra Arab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email yang diverifikasi di uin-malang.ac.id - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Sejarah haji dan manasik haji
H Zuhdy
UIN-Maliki Press, 2015
162015
Teknik pengajaran kosa kata Bahasa Arab
H Zuhdy
122017
Mengatasi Kesulitan Menulis
EW Abbas
Universitas Lambung Mangkurat, 2016
82016
al Bi< ah al Lugawiyah; takwi< n uha< wa dauruha< fi< iktisab al ‘Arabiyah
H Zuhdi
Malang: UIN Malang Press, 2009
82009
Analisis Form Puisi-Puisi Nizar Qabbbani Dalam Antologi Puisi 100 Risalah Hub
H Zuhdy, M Anwar
LiNGUA 10 (02), 65-73, 2015
42015
Kitbah ‘Arab Pegon Khashishuh wa Ishmtuh f Tathwr Ta’lm al-Lughah al-‘Arabiyyah bi Indnsiyy
S Mahfud, H Zuhdy
Jurnal Arabiyat 5 (2), 2018
32018
Derai Dosa, Derasnya Ampunan Sang Penguasa Semesta (Membincang Dosa dan Pengampunan dalam Perspektif Islam)
H Zuhdy
Seri Filsafat Teologi 26 (25), 175-189, 2016
32016
“Lingkungan Bahasa Arab dan Perannya dalam Belajar Dan Pembelajaran di Pondok Pesantren al-Amien Prenduan Sumenep Madura”. Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim, 2007
halimi zuhdi
Buku, 2007
32007
Lingkungan Bahasa Arab dan Perannya dalam Belajar Dan Pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura. Malang
H Zuhdy
Universitas Islam Negeri Malang, 2007
32007
Features of Indonesian Media Buzzer on Islamic Issues
RN Indah, H Zuhdy
22018
Analisis Kearifan Budaya Lokal dalam Syiir Karya Halimi Zuhdy
A Istiqomah, M Mahmuda, R Masruroh
semnasbama 2, 2018
22018
Perempuan Suci, Pengabdi, Menjejak Langit Ilahi
M Halimi Zuhdy
Jurnal, Volum 5, 2017
22017
99 Permainan dalam pembelajaran bahasa arab
M Faisol
Lentera Kreasindo, 2016
22016
MISTIK JALALUDDIN RUMI (ANALISIS STRUKTURAL DALAM PUISI JALALUDDIN AR-RUMI)
H Zuhdy
LP2M UIN Maliki Malang Indonesia, Repository, 1-30, 2013
22013
Perempuan Suci, Pengabdi, Menjejak Langit Ilahi
H Zuhdy
dalam artikel Maria Menurut Pandangan Katolik dan Islam 21, 0
2
Fann al-Jinas wa Saja fi mandhumah al-faraid al-Bahiyah fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah li Sayyid Abi Bakar al-Ahdaly al-Yamany as-Syafii (Dirasah Tahliliyah Baalaghiyah)
N Hamidah, H Zuhdy
Journal of Arabic Literature (JaLi) 2 (2), 151-170, 2021
12021
Preparing The Art Of Writing In The Style Of Arabic Literature For Non-Arabic Speakers/إعداد فن الكتابة بأسلوب الأدب العربي لغير الناطقين بالعربية
H Halimi, A Mustofa
Ijaz Arabi Journal of Arabic Learning 3 (2), 2020
12020
Itijahat Kaun Al-Nabi Wa Al-Rasul Fi Syakhsiyah Muhammad Fi Natsr Maulid Al-Barzanji
H Istomah, H Zuhdy
Arabi: Journal of Arabic Studies 2 (1), 127-140, 2017
12017
Perempuan suci, pengabdi, menjejak langit Ilahi: membincang biografi, hikmah dan keteladanan Maryam binti Imran
H Zuhdy
12017
Cabaran wanita bekerjaya dalam menguruskan rumah tangga: satu kajian dalam kalangan staf Fakulti Pendidikan UTM
SH Bakeri, A Muhamad
Universiti Teknologi Malaysia, 2011
12011
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20