İsmail CANÖZ
İsmail CANÖZ
Verified email at medeniyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The cointegration relationship between bitcoin prices and major world stock indices: an analysis with ARDL model approach
C Dirican, İ Canöz
Journal of Economics, Finance and Accounting, 2017
22*2017
Does Islamic Banking Contribute to Economic Growth and Industrial Development in Turkey
S Yüksel, İ Canöz
Ikonomika 2 (1), 93-102, 2017
182017
Causality relationship between interest rate of deposit banks and profit share rate of islamic banks in turkey
S Yüksel, İ Canöz, M Özsarı
Ikonomika 2 (2), 131-148, 2017
162017
Borsa İstanbul 100 Endeksi ile Tüketici Güven Endeksleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği
İ Canöz
Fiscaoeconomia 2 (1), 136-153, 2018
142018
An analysis of macroeconomic variables affecting real sector confidence index: the case of Turkey
İ Canöz
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017
52017
Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Fiyat-Kazanç Oranını Etkileyen Değişkenlerin Mars Yöntemi İle Belirlenmesi
S Yüksel, İ Canöz, Z Adalı
Fiscaoeconomia,(3), 2017
4*2017
Influencing factors of currency risk of deposit banks in Turkey by using probit method
S Yüksel, M Özsarı, İ Canöz
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2016
22016
Analyzing Foreign Exchange (FX) Positions of Participation Banks in Turkey
S Yüksel, İ Canöz, M Özsarı
International Journal of Research in Social Sciences 6 (12), 499-507, 2016
22016
A Proposal to Detect the Fiscal Fragility of the Public Sector in Turkey
İ Canoz, A Marufoglu
Critical Debates in Social Sciences 1, 717-728, 2018
12018
Sektör Analizi
M Akkaya, İ Canöz
Finansal İktisat 1, 383-428, 2018
12018
The Role of R&D Investments on Labor Force: The Case of Selected Developed Countries
H Baş, İ Canöz
Strategic Priorities in Competitive Environments, 281-299, 2020
2020
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne Giriş Kararlarını Belirleyen Etmenler: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenlerin Karşılaştırılması
İ Canöz, H Baş
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2020
2020
The Impact of US Monetary Growth on Bitcoin Trading Volume in the Current Economic Uncertainty
İ Canöz
Handbook of Research on Decision-Making Techniques in Financial Marketing …, 2020
2020
Gayrimenkul Sektörünün Bankacılık Krizleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
İ Canöz
2019
Sektörel Güven Endeksleri ve BİST Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Analizi
İ Canöz, A Erdoğdu
Yonetim ve Ekonomi 26 (3), 833-849, 2019
2019
Kripto Paralar ve Finansal Piyasalarla Etkileşimi
İ Canöz
Sermaye Piyasalarında Değişen Dinamikler, 47-90, 2018
2018
Türkiye'de Kamu Kesimi Mali Kırılganlığını Tespit Etmek İçin Bir Öneri
İ Canöz, A Marufoğlu
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17