DIYA AL-AFKAR: JURNAL STUDI AL-QURAN DAN AL-HADIS
DIYA AL-AFKAR: JURNAL STUDI AL-QURAN DAN AL-HADIS
Quranic and Hadith Studies
Email yang diverifikasi di iaincirebon.ac.id
JudulDikutip olehTahun
Sejarah Hadis Pada Masa Permulaan dan Penghimpunannya
L Zain
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 2 (01), 2014
32014
Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu’I
D Junaedi
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (01), 2016
22016
Memahami Hadis Misoginis dalam Perspektif Hermeneutika Produktif Hans Gadamer
M Muhtador
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 6 (02), 257-277, 2018
12018
Metode Jarh wa al-Ta’dil Kelompok Mutashaddid dan Mutasahil (Telaah Pemikiran Yahya ibn Ma ‘in dan al-Turmudhi Perspektif Sosiologi Pengetahuan)
AI Al Faruq, L Zain, AF Hasyim
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 6 (01), 151-168, 2018
12018
BIOLOGI DALAM ALQURAN PERSPEKTIF SAINS
AM Maksum, MY Zulkifli, MA Ibrahim, AA Aziz, ABBHY Bakar, BH Yahya
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 5 (02), 417-428, 2017
12017
Al-Falah dan Al-Farah (Studi Ma’anil Qur’an dan Tafsir Tematik dalam Tafsir Al-Azhar)
S Fajriyah, D Junaedi, M Maimun
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (02), 2016
12016
Penafsiran Mirza Bashiruddin Tentang Ayat-Ayat Penyaliban, Kewafatan Dan Kebangkitan Nabi Isa as.(Kajian Tematik Dalam Tafsir Shaghir)
M Makmuri, D Junaedi, M Maimun
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (02), 2016
12016
ANALISIS PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI TENTANG HADIS-HADIS MISSOGINI
A Muthi’ah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 2 (01), 2014
12014
JANGAN MARAH!(ANALISIS SANAD DAN MATAN HADIS) OLEH: UMAYAH
U Umayah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 2 (01), 2014
12014
HADIS MENJILATI JARI SETELAH MAKAN PERSPEKTIF MA’AN AL-HADITH
RR Falah, H Hartati, L Zain
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (01), 129-146, 2019
2019
PERKEMBANGAN PEMAHAMAN HADIS DI INDONESIA: Analisis Pergeseran Dan Tawaran Di Masa Kini
T Anggoro
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (01), 147-166, 2019
2019
PERAN PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis
E Zulfikar
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (01), 79-100, 2019
2019
RESEPSI MUSHAF ALQURAN DAN TERJEMAHNYA TERBITAN SYAMIL ALQURAN EDISI SPECIAL FOR WOMAN: Studi Terhadap Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon
WH Lisa, A Muthi’ah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (01), 167-184, 2019
2019
RESEPSI TERHADAP RAGAM METODE TAHFIZ ALQURAN: Studi Living Alquran Di Pondok Pesantren Assalafie Dan Assalafiat Babakan Ciwaringin Cirebon
IS Ulfah, D Junaedi
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (01), 67-78, 2019
2019
AYAT TOLERANSI DALAM AL-QUR’AN: Tinjauan Tafsir Marah Labid
B Zamawi, H Bullah, Z Zubaidah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (01), 185-197, 2019
2019
TRADISI MENGHIDUPKAN MALAM NISF SHA’BAN DI MASYARAKAT DAN PENGARUH MASYARAKAT URBAN: Studi Living Quran Di Masjid Miftahul Jannah Rw11 Desa Sindang Pakuon, Kecamatan Cimanggung …
DM Saepudin, D Rusmana
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (01), 101-112, 2019
2019
TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA PERSPEKTIF AL-QUR’AN
LL Jamali
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (01), 113-128, 2019
2019
EPISTEMOLOGI TAFSIR NUSANTARA: Studi Atas Tafsir Fayd al-Rahman Karya KH Shaleh Darat
D Saepudin
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (01), 1-24, 2019
2019
Spider web atau shajarah al-‘ilm?: mencari format ideal kajian hadis integratif di Indonesia
B Afwadzi
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis 7 (1), 25-65, 2019
2019
WACANA STUDI HADIS DI INDONESIA: STUDI ATAS HERMENEUTIKA HADIS MUHAMMAD SYUHUDI ISMAIL
T Anggoro
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 6 (02), 235-255, 2018
2018
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20