DIYA AL-AFKAR: JURNAL STUDI AL-QURAN DAN AL-HADIS
DIYA AL-AFKAR: JURNAL STUDI AL-QURAN DAN AL-HADIS
Quranic and Hadith Studies
Email yang diverifikasi di iaincirebon.ac.id
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Sejarah Hadis Pada Masa Permulaan Dan Penghimpunannya
L Zain
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis 2 (01), 2014
112014
Perkembangan Pemahaman Hadis Di Indonesia: Analisis Pergeseran dan Tawaran di Masa Kini
T Anggoro
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (01), 147-166, 2019
72019
Makna Wali Dan Auliyā’Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu)
I Ismatilah, AF Hasyim, M Maimun
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (02), 2016
72016
CADAR PERSPEKTIF MUFASIR: Interpretasi Mufasir Salaf Hingga Muta’akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab
H Rahman
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 5 (01), 141-186, 2017
52017
Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis
E Zulfikar
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (01), 79-100, 2019
42019
Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits
LL Jamali, L Zain, AF Hasyim
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis 4 (02), 2016
42016
Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu’i
D Junaedi
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis 4 (01), 2016
42016
Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (tinjauan Teori Dan Aplikasi)
A Mahmudah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (01), 2016
42016
Biologi Dalam Alquran Perspektif Sains
AM Maksum, MY Zulkifli, MA Ibrahim, AA Aziz, ABBHY Bakar, BH Yahya
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 5 (02), 417-428, 2017
32017
Living Quran: Resepsi Komunitas Muslim Pada Alquran (Studi Kasus di Pondok Pesantren at-Tarbiyyatul Wathoniyyah Desa Mertapada Kulon, Kec. Astatana Japura, Kab. Cirebon)
H Nurfuadah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 5 (01), 125-139, 2017
32017
PROBLEM SUBJEKTIFITAS DALAM TAFSIR BI AL-MA’TSUR, TAFSIR BI AL-RA’YI, DAN TAFSIR BI AL-ISYARAH
I Washil
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (01), 2016
32016
Ayat Toleransi Dalam Al-Qur’an: Tinjauan Tafsir Marah Labid
B Zamawi, H Bullah, Z Zubaidah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (01), 185-197, 2019
22019
TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA PERSPEKTIF AL-QUR’AN
LL Jamali
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis 7 (01), 113-128, 2019
22019
Memahami Hadis Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Produktif Hans Gadamer
M Muhtador
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis 6 (02), 257-278, 2018
22018
Teks dan Konteks Kitab Hadis Melayu Pertama: Studi atas Naskah Hidayat al-Habib Karya al-Raniri
A Alimron
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 6 (01), 1-20, 2018
22018
Living hadis: tradisi rebo wekasan di pondok pesantren mqhs al-kamaliyah babakan ciwaringin cirebon
S Nurjannah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 5 (01), 219-242, 2017
22017
ALQURAN DAN FILSAFAT (Alquran Inspirator Bagi Lahirnya Filsafat)
A Asmuni
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis 5 (01), 1-18, 2017
22017
Makna Zauj dalam Tafsir Kementerian Agama RI
L Alfiyah
Jurnal Diya al-Afkar 5 (1), 2017
22017
Al-Falah dan Al-Farah (Studi Ma’anil Qur’an dan Tafsir Tematik dalam Tafsir Al-Azhar)
S Fajriyah, D Junaedi, M Maimun
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (02), 2016
22016
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM AL QUR'AN; Analisis Kritis Tafsir Tematik Kemenag RI
M Wiyono
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (02), 2016
22016
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20