DIYA AL-AFKAR: JURNAL STUDI AL-QURAN DAN AL-HADIS
DIYA AL-AFKAR: JURNAL STUDI AL-QURAN DAN AL-HADIS
Quranic and Hadith Studies
Email yang diverifikasi di iaincirebon.ac.id
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Sejarah Hadis Pada Masa Permulaan Dan Penghimpunannya
L Zain
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis 2 (01), 2014
102014
Perkembangan Pemahaman Hadis Di Indonesia: Analisis Pergeseran Dan Tawaran Di Masa Kini
T Anggoro
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis 7 (01), 147-166, 2019
92019
Makna Wali Dan Auliyā’Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu)
I Ismatilah, AF Hasyim, M Maimun
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (02), 2016
72016
Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)
A Mahmudah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (01), 2016
72016
Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik dalam Alquran dan Hadis
E Zulfikar
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (01), 79-100, 2019
62019
Cadar Perspektif Mufasir: Interpretasi Mufasir Salaf Hingga Muta’akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab
H Rahman
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 5 (01), 141-186, 2017
62017
Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits
LL Jamali, L Zain, AF Hasyim
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis 4 (02), 2016
52016
Living Quran: Resepsi Komunitas Muslim Pada Alquran (Studi Kasus di Pondok Pesantren at-Tarbiyyatul Wathoniyyah Desa Mertapada Kulon, Kec. Astatana Japura, Kab. Cirebon)
H Nurfuadah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 5 (01), 125-139, 2017
42017
Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu’i
D Junaedi
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis 4 (01), 2016
42016
Biologi Dalam Alquran Perspektif Sains
AM Maksum, MY Zulkifli, MA Ibrahim, AA Aziz, ABBHY Bakar, BH Yahya
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 5 (02), 417-428, 2017
32017
PROBLEM SUBJEKTIFITAS DALAM TAFSIR BI AL-MA’TSUR, TAFSIR BI AL-RA’YI, DAN TAFSIR BI AL-ISYARAH
I Washil
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (01), 2016
32016
PENGARUH PEMBACAAN SURAT YASIN FADILAH TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT: Studi Living Quran di Yayasan PATWA Kabupaten Cirebon
S Rahayu, D Junaedi, U Umayah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis 7 (02), 267-280, 2019
22019
KOMODIFIKASI AGAMA TERHADAP PEMBACAAN (KHATAMAN) ALQURAN AIR KEMASAN KH-Q PT. BUYA BAROKAH
AN Fauzi
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (02), 281-298, 2019
22019
Ayat Toleransi Dalam Al-Qur’an: Tinjauan Tafsir Marah Labid
B Zamawi, H Bullah, Z Zubaidah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (01), 185-197, 2019
22019
TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA PERSPEKTIF AL-QUR’AN
LL Jamali
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis 7, 2019
22019
Memahami Hadis Misoginis Dalam Perspektif Hermeneutika Produktif Hans Gadamer
M Muhtador
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis 6 (02), 257-278, 2018
22018
Teks dan Konteks Kitab Hadis Melayu Pertama: Studi atas Naskah Hidayat al-Habib Karya al-Raniri
A Alimron
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 6 (01), 1-20, 2018
22018
Setan dalam alquran (Studi kritis tentang makna setan perspektif tafsir Anwar al-tanzil wa asrar al-ta’wil)
AK Aziz
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 5 (02), 429-452, 2017
22017
MAKNA ZAUJ DALAM TAFSIR KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA (ANALISIS STRUKTURALISME LINGUISTIK)
L Alfiyah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 5 (02), 299-314, 2017
22017
Living hadis: tradisi rebo wekasan di pondok pesantren mqhs al-kamaliyah babakan ciwaringin cirebon
S Nurjannah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 5 (01), 219-242, 2017
22017
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20