DIYA AL-AFKAR: JURNAL STUDI AL-QURAN DAN AL-HADIS
DIYA AL-AFKAR: JURNAL STUDI AL-QURAN DAN AL-HADIS
Quranic and Hadith Studies
Email yang diverifikasi di iaincirebon.ac.id
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Makna Wali Dan Auliyā’Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu)
I Ismatilah, AF Hasyim, M Maimun
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (02), 2016
62016
Sejarah Hadis Pada Masa Permulaan dan Penghimpunannya
L Zain
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 2 (01), 2014
42014
TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA PERSPEKTIF AL-QUR’AN
LL Jamali
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis 7 (01), 113-128, 2019
22019
CADAR PERSPEKTIF MUFASIR: Interpretasi Mufasir Salaf Hingga Muta’akhirin Terhadap Ayat 59 Surah al-Ahzab
H Rahman
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 5 (01), 141-186, 2017
22017
Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits
LL Jamali, L Zain, AF Hasyim
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis 4 (02), 2016
22016
Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudlu’I
D Junaedi
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (01), 2016
22016
PERKEMBANGAN PEMAHAMAN HADIS DI INDONESIA: Analisis Pergeseran Dan Tawaran Di Masa Kini
T Anggoro
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (01), 147-166, 2019
12019
Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis
E Zulfikar
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (01), 79-100, 2019
12019
Memahami Hadis Misoginis dalam Perspektif Hermeneutika Produktif Hans Gadamer
M Muhtador
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 6 (02), 257-278, 2018
12018
Metode Jarh wa al-Ta’dil Kelompok Mutashaddid dan Mutasahil (Telaah Pemikiran Yahya ibn Ma ‘in dan al-Turmudhi Perspektif Sosiologi Pengetahuan)
AI Al Faruq, L Zain, AF Hasyim
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 6 (01), 151-168, 2018
12018
Biologi Dalam Alquran Perspektif Sains
AM Maksum, MY Zulkifli, MA Ibrahim, AA Aziz, ABBHY Bakar, BH Yahya
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 5 (02), 417-428, 2017
12017
Living Quran: Resepsi Komunitas Muslim Pada Alquran (Studi Kasus di Pondok Pesantren at-Tarbiyyatul Wathoniyyah Desa Mertapada Kulon, Kec. Astatana Japura, Kab. Cirebon)
H Nurfuadah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 5 (01), 125-139, 2017
12017
ALQURAN DAN FILSAFAT (Alquran Inspirator Bagi Lahirnya Filsafat)
A Asmuni
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 5 (01), 1-18, 2017
12017
PEMIMPIN IDEAL DALAM PERSPEKTIF HADIS
A Muthi’ah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 5 (01), 75-92, 2017
12017
Al-Falah dan Al-Farah (Studi Ma’anil Qur’an dan Tafsir Tematik dalam Tafsir Al-Azhar)
S Fajriyah, D Junaedi, M Maimun
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (02), 2016
12016
Penafsiran Ayat-Ayat Pemicu Radikalisme Perspektif Ibnu Taimiyah Dan Quraish Shihab (Telaah QS. Al-Taubah [9]: 5 dan 29)
S Khoirunnisa, L Zain, A Muthi'ah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (02), 2016
12016
Penafsiran Mirza Bashiruddin Tentang Ayat-Ayat Penyaliban, Kewafatan Dan Kebangkitan Nabi Isa as.(Kajian Tematik Dalam Tafsir Shaghir)
M Makmuri, D Junaedi, M Maimun
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (02), 2016
12016
PROBLEM SUBJEKTIFITAS DALAM TAFSIR BI AL-MA’TSUR, TAFSIR BI AL-RA’YI, DAN TAFSIR BI AL-ISYARAH
I Washil
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (01), 2016
12016
METODE TAFSIR TAHLILI
Z Zuailan
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 4 (01), 2016
12016
Mengenal Kitab-Kitab Hadis
N Farah
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 2 (01), 2014
12014
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20