Follow
Azhar Muhammad
Azhar Muhammad
Associate Professor of Arabic Language and Islamic Education
Verified email at umk.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Fiqh kontemporer dalam pandangan neomodernisme Islam
M Azhar
Pustaka Pelajar, 2016
1452016
Keberkesanan kaedah hafazan di Pusat Tahfiz
AH Abdullah, A Safar, MI Mustari, A Muhammad, I Ismail
Laporan Penyelidikan, Pusat Pengajian Islam & Pembangunan Sosial: Universiti …, 2003
322003
Model pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab
MI Mustari, KA Jasmi, A Muhammad, R Yahya
302012
Model pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab
MI Mustari, KA Jasmi, A Muhammad, R Yahya
302012
Beberapa aspek keunikan dan keistimewaan bahasa Arab sebagai bahasa al-Quran
A Muhammad
Sains Humanika 42 (1), 2005
282005
Evaluation of thirteen open pollinated cultivars and three hybrids of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) for yield, physiological disorders, seed production and vegetative …
AS Rida, AA Muhammad, IE Ereifij, A Hussain
Pak. J. Agric. Res 17 (3), 290-296, 2002
282002
The Role of Zakat Distribution among Muallaf (New Convert) in Reducing Poverty in Selangor, Malaysia
F Johari, AF Ali, AB Muhammad
Journal of Economic Policy Researches 2 (1), 39-56, 2015
222015
Wanita dalam Dakwah dan Pendidikan
KA Jasmi, MI Mustari, A Muhammad
Penerbit UTM Press, 2008
202008
Pendidikan Falsafah Sains Al–Quran
Y bin Jusoh, A bin Muhammad
Penerbit UTM Press, 2007
202007
Functional and nutraceutical bread prepared by using aqueous garlic extract
HAR Suleria, N Khalid, S Sultan, A Raza, A Muhammad, M Abbas
Internet Journal of Food Safety 17, 10-20, 2015
162015
Penguasaan pelajar sekolah menengah aliran agama terhadap pengajian ilmu retorik Arab
A Muhammad, AH Abdullah, B Basiron, KA Jasmi, SSM Noor
Universiti Teknologi Malaysia, 2007
162007
Penguasaan pelajar sekolah menengah aliran agama terhadap pengajian ilmu retorik Arab
A Muhammad, AH Abdullah, B Basiron, KA Jasmi, SSM Noor
Universiti Teknologi Malaysia, 2007
162007
Komuniti pembelajaran profesional: Aplikasi dalam kalangan komuniti SMKA di negeri Johor
AM Mohamad, ZN Azahar, A Muhammad, WHW Embong
International Journal of Islamic Studies and Arabic Language Education 2 (1 …, 2015
152015
Pendidikan Balaghah Arab di Malaysia
A Muhammad
Penerbit UTM Press, 2008
152008
Permasalahan pengajaran nahu bahasa Arab kepada pelajar sarjana muda sains serta pendidikan (Pengajian Islam) UTM
AK Mohamed, A Muhammad, KA Jasmi
Prosiding Fourth International Seminar on LSP in Practise: Responding to …, 2003
152003
Emerging green product buyers in Malaysia: their profiles and behaviors
NAM Noor, N Mat, NA Mat, CZ Jamaluddin, HS Salleh, A Muhammad
Clute Institute International Conference, 2012
142012
Falsafah Ilmu dalam Al–Quran: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi
Y Jusoh, A Muhammad
Penerbit UTM Press, 2012
142012
Pembelajaran balaghah Arab di peringkat Sijil Tinggi Agama Malaysia: satu kajian kes
A Muhammad
Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya, 2006
142006
Perumpamaan Al Quran
A Muhammad
Penerbit UTM Press, 2008
122008
Kemahiran bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab
A Muhammad, KA Jasmi, MI Mustari, S Sackkani, F Ali
Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012], 889-899, 2012
112012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20