Abd Rauf Muhammad Amin
Abd Rauf Muhammad Amin
Senior Asistant Professor KUPU SB NBD
Verified email at kupu-sb.edu.bn
Title
Cited by
Cited by
Year
Prinsip Dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisihukum Islam
R Amin
Al-Qalam 20 (3), 23-32, 2014
202014
Konstruksi Islam Moderat: Menguak Prinsip Rasionalitas, Humanitas, dan Universalitas Islam
M Bakry, A Aziz, D Dawing, A Baharuddin
Lembaga Ladang Kata, 2018
62018
Mendiskusikan Pendekatan Marginal dalam Kajian Hukum Islam
ARM Amin
Cakrawala Publishing Yogyakarta, 2010
32010
Prinsip “I ‘Tibār Al-Maālāt” Dan “Murā ‘Āt Al-Khushūshiyāt” Dan Kontribusinya Bagi Keberlangsungan Ummah: Sebuah Kajian Maqasid Al-Syariah
AR Amin
Journal of Techno Social 10 (2), 2018
2018
KONSEP MAQASID AL-SYARIAH DALAM BIDANG IBADAH
ARM Amin
SEMINAR KEBANGSAAN PENDIDIKAN SYARIAH FIQH AL-IBADAT ANJURAN FAKULTI SYARIAH …, 2017
2017
CONTRIBUTION OF MAQASID AL-SYARIAH TO THE UMMAH SUSTAINABILITY: THE STUDY OF THEORY "I'TIBĀR AL-MAĀLĀT" AND "MURĀ 'ĀT AL-KHUSHŪSHIYĀT".
ARM Amin
SEMINAR ANTARABANGSA KELESTARIAN INSAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, 2017
2017
Salah Faham Terhadap Aplikasi Maqasid al-Syariah dalam Ijtihad Semasa
AR Amin
Seminar Antarabangsa Hukum Islam Semasa Jabatan Fiqh dan Ushul Universiti …, 2016
2016
Melacak Akar Isu Kontekstualisasi Hadis dalam Tradisi Nabi & Sahabat
AR Amin
Ladang Kata Yogyakarta, 2015
2015
Sahabat Dan Sunnah Nabi: Studi Atas Metodologi Pemahaman & Aplikasi
ARM Amin
2014
Imam al-Syafi'i: pembangun mazhab fikih moderat
Abd. Rauf Muhammad Amin
Pusat Penerbitan, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, 2014
2014
نظرة المعاصرين للمقاصد الشرعية للتشريع الجنائي الإسلامي
عبد الرءوف محمد أمين
مجلة بحوث أهل السنة والجماعة 1 (Jan-Jun 2014), 2014
2014
Imam al-Syafii: Pembangun Mazhab Fikih Moderat
AR Amin
Penerbitan KUPU SB 1, 148, 2014
2014
يعالج هذا البحث قضية ضوابط الاجتهاد المقاصدي وهي من أهم القضايا فيما يتعلق في موضوع مقاصد الشريعة. ويدور محور هذا البحث حول كيفية التوظيف السليم لفقه المقاصد ليس فقط في …
ARM Amin
JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 3 (2), 2014
2014
الاجتهاد في ضوء مقاصد الشريعة: ملامح وضوابط
د. عبد الرؤوف محمد أمين
Penerbitan KUPU SB 1, 310, 2013
2013
الاجتهاد تأثره وتأثيره في فقهي المقاصد والواقع
عبد الرؤوف محمد أمين الإندونيسي
Dar al-Kutub al-Ilmiah 1, 878, 2013
2013
Kontekstualisasi Hadis: Menguak Muatan Hukum dan Metodologi dari Realitas Sunnah Nabi
AR Amin
Alauddin Press, 2012
2012
Filsafat Hukum Islam
ARMA Qadir Gassing
Alauddin Press, 2011
2011
FRAME RASIONALISASI HUKUM ISLAM: RESPON WACANA PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER
ARM Amin
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18