Maghfur Ahmad
Maghfur Ahmad
IAIN Pekalongan, Central Java, Indonesia
Verified email at iainpekalongan.ac.id
TitleCited byYear
Psikologi pendidikan
A Ahmadi, W Supriyono
Jakarta: Rineka Cipta, 1998
1771998
Tauhid Ilmu Kalam
M Ahmad
Bandung: Pustaka Setia, 157-158, 1998
401998
IJTIHAD POLITIK GUS DUR; Analisis Wacana Kritis
M Ahmad
LKIS PELANGI AKSARA, 2010
322010
Pengembangan Kurikulum
HM Ahmad
Bandung: Pustaka Setia, 1998
271998
Pendidikan Lingkungan Hidup dan Masa Depan Ekologi Manusia
M Maghfur
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2010
202010
Pendidikan Lingkungan Hidup dan Masa Depan Ekologi Manusia
M Maghfur
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2010
202010
Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis (Gepeng)
M Ahmad
Jurnal Penelitian 7 (2), 2012
122012
Agama dan Psikoanalisa Sigmund Freud
M Ahmad
RELIGIA, 2017
92017
Anti Inflammatory Activities Of Nigella sativa Linn
MM Ahmad
Jurnal Penelitian, 2006
52006
Fiqih Anti-korupsi Mazhab Negara: Memadu Hukum Islam dan Hukum Nasional
M Ahmad
Jurnal Hukum Islam, 2014
32014
Theory and Practice of Law in Islam
MB Ahmad
Journal of the Pakistan Historical Society 8 (3), 184-205, 1960
31960
Nahdlatul Ulama dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
M Ahmad
RELIGIA, 2017
22017
Kepribadian Tokoh Utama Dalam Naskah Monolog Balada Sumarah Karya Tentrem Lestari: Kajian Psikologi Sastra
NP Giriani, MR Ahmad, A Rokhmansyah
Ilmu Budaya (Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya) 1 (1), 2017
22017
Menyimak Relasi Kekuasaan dalam Kartun
M Ahmad
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 5 (1), 121-137, 2001
22001
STRUKTUR BAHASA BENUAQ The Structure of Benuaq Language
MR Ahmad, IY Fernandez
Sosiohumanika 12 (1999), 1999
21999
Moralitas SANTRI Membangun Moral Santri Anak Usia Dini Model Pesantren
SM Muniroh
STAINPress, 2015
12015
PEREMPUAN DI BALIK TERORIS: KAJIAN RELIGIUSITAS, PENYESUAIAN DIRI DAN POLA RELASI SUAMI ISTERI TERSANGKA TERORIS DI KOTA PEKALONGAN
SMMM Ahmad, M Ula
12012
Kearifan Tradisi Islam Indonesia Dalam Hiifz Al-bi'ah
M Ahmad
IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya 10 (1), 1-14, 2012
12012
Kesan maklum balas guru terhadap penulisan karangan pelajar: satu kajian kes
M Ahmad
Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, 1999
11999
MAJAS DAN CITRAAN DALAM LIRIK LAGU FILM KARTUN ANAK ERA 90-AN VERSI INDONESIA: KAJIAN STILISTIKA
HS Hermawan, MR Ahmad, P Purwanti
Ilmu Budaya (Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya) 3 (2), 160-170, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20