Ikuti
Khairul Azhar Meerangani
Khairul Azhar Meerangani
Senior Lecturer, Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA
Email yang diverifikasi di uitm.edu.my - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
The Effectiveness of Zakat in Developing Muslims in Malaysia
KA Meerangani
Insaniyat: Journal of Islam and Humanities 3 (2), 127-138, 2019
332019
CABARAN DAKWAH TERHADAP GOLONGAN NON MUSLIM DI MALAYSIA
KA Meerangani
Jurnal Maw'izah 2 (1), 14-22, 2019
202019
Isu semasa terhadap hubungan sosial dengan non muslim di Malaysia daripada perspektif hukum islam
KA Meerangani
PQDT-Global, 2016
202016
The Role of Zakat in Human Development
KA Meerangani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 6 (2), 141-154, 2019
192019
Peranan Ulama Dalam Penyebaran Ajaran Islam Di Pulau Besar, Melaka (The Role of Muslim Scholars in Spreading the Teaching of Islam in Pulau Besar, Melaka)
KA Meerangani
Journal of Al-Tamaddun 14 (2), 65-74, 2019
142019
Dakwah terhadap bukan Muslim di Malaysia: Realiti dan cabaran
KA Meerangani, MAA Termimi, RB Ramli
E-Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Insan 13, 2013
142013
Kaedah Pembentukan Karakter Anak-Anak Menurut Islam: Analisis Surah Luqman
KA Meerangani
Prosiding Seminar Antarabangsa Pembangunan Insan, Kolej Universiti Islam Melaka, 2017
102017
Keberkesanan program pembangunan ekonomi asnaf oleh Lembaga Zakat Selangor
KA Meerangani, UK Zaham Azman
E-Academia Journal 8 (2), 14-24, 2019
92019
TRANSFORMASI USAHAWAN ASNAF MENERUSI PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI, LEMBAGA ZAKAT SELANGOR
KA Meerangani, UKZ Azman
Jurnal ILMI 9 (1), 15-29, 2019
82019
Kepentingan penjagaan alam sekitar menurut perspektif maqasid syariah
KA bin Meerangani
Isu-Isu Semasa Islam & Sains, 543-560, 2018
82018
Isu penerapan nilai Islam dalam penguatkuasaan Pihak Berkuasa Tempatan di Malaysia
KA Meerangani
Journal of Contempory Islamic Studies 4 (2), 80-98, 2018
82018
CHILDREN’S CHARACTER BUILDING METHOD IN ISLAM: ANALYSIS OF SURAH LUQMAN
KA Meerangani, MHM Johar, AMA Bakar, AQA Razak
Jurnal Kesidang 5 (1), 40-47, 2020
72020
Pengambilkiraan ‘Urf dan Adat Dalam Fatwa Semasa: Analisis Terhadap Adat Kematian Bajau di Sabah:‘Urf and Customs Determination in Fatwa: An Anlysis on Death Ritual Among Bajau …
SA Marinsah, MA Ramli, KA Meerangani, MS Sabdan
Journal of Fatwa Management and Research 12 (1), 73-91, 2018
72018
prinsip asas interaksi inter-agama di Malaysia menurut perspektif Islam
KA Meerangani, AF Ibrahim, MHM Johar
Prosiding Kolokium Penyelidikan Kebangsaan, 872-885, 2018
72018
Jenayah siber: pengelasan di antara Al-Jaraim dan Al-Jina’i menurut sistem perundangan Islam
A Termimi, MI Rosele, KA Meerangani, SA Marinsah, MA Ramli
72013
Pendekatan Zikir al-Munfarid dalam menangani tekanan ketika pandemik COVID-19
MFA Hamid, N Ahad, KA Meerangani, MFM Ariffin, INA Zur Raffar
Al-Hikmah 13 (1), 21-42, 2021
62021
The Role of Zakat in Human Development. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 6 (2), 141–154
KA Meerangani
62019
Kewajaran penggunaan istilah al-dhimmi terhadap non Muslim di Malaysia: Satu Analisis
KA Meerangani, SA Marinsah, R Ramli
Jurnal Pengajian Islam 10, 2017
62017
Isu Penggunaan Kalimah Allah Oleh Pihak Kristian: Analisis Menurut Hukum Islam
KA Meerangani, R Ramli
Jurnal Fiqh 13, 117-138, 2016
62016
DIGITALISASI SISTEM PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA: POTENSI DAN CABARAN
KA Meerangani, MTM Sharipp, MI Rosele, MFA Hamid, AQA Razak
Journal of Business Innovation 6 (1), 36, 2021
52021
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20