Follow
Aslı Sultan Eren
Aslı Sultan Eren
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi
Verified email at nevsehir.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
El sanatlarının turizme katkısı, mevcut durumu sorunları ve çözüm önerileri üzerinde sinop örneğinde bir araştırma
AS Eren, GE Bayram
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 4 (5), 387-400, 2021
22021
Kapadokya Bölgesi'nde faaliyet gösteren seyahat acentelerineyönelik E-şikâyetlerin içerik analizi ile incelenmesi: TripAdvisor örneği
AS Eren, K Çamlıca, HM Aslan
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2022
2022
Role of Event Tourism in Economic Development
M Sak, S Eren, GE Bayram
Event Tourism in Asian Countries, 249-265, 2022
2022
Kapadokya Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentelerine Yönelik E-Şikâyetlerin İçerik Analizi ile İncelenmesi: TripAdvisor Örneği
K ÇAMLICA, AS EREN, HM ASLAN
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (1), 122-136, 2022
2022
The Changıng Dynamıcs of The Tourıst Guıdance Professıon After Covıd-19
AS EREN, M SAK, G ERKOL BAYRAM
Cape Comorin Journal- An International Multidisciplinary Double-Blind Peer …, 2021
2021
Osmaniye İlinin Kültür Turizm Potansiyelinin İncelenmesi
EA Solak, AS Eren
16-18 Aralık II. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi …, 2021
2021
The Intention of Participating Families with Autism and Security Perception on Tourism Destination Choices
AS EREN, GE BAYRAM, M SAK
International Travel and Tourism Dynamics: Overtourism, 2020
2020
1. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi KAPSOSBİL 2019 Özet Bildiriler Kitabı 7-9 Kasım 2019 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde/Türkiye
MS Çelik, EH Çetenak, Ö Haykır, M Aydın
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2019
2019
SEYİT BİLAL TÜRBE VE CAMİ’SİNİ ZİYARET EDEN TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
SAK Melike, AS EREN, AT Bayram, GE BAYRAM
International Symposium on Turkish-Islamic Culture in Sinop from Past to …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9