Abdul Razif Zaini
Abdul Razif Zaini
Department of Arabic Language & Linguistics, Islamic International University College Selangor
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Permasalahan Dalam Pengajaran Bahasa Arab Di Malaysia
AR Zaini
Persidangan Antarabangsa Sains Sosial & Kemanusiaan 2017 2 (1), 2017
42017
Penguasaan kosa kata bahasa Arab dalam kalangan pelajar Melayu di peringkat Kolej Universiti
AR Zaini
Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya, 2015
32015
The Sociological Concept of Superstructure and The Qur’anic Terminology of Bunyaanun Marsus (Surah Al Saff) in the Context of strengthening the Ummah.
R Abd Rahman, AR Zaini
Pusat Pembangunan Penyelidikan, KUIS, 2014
22014
Abdul Razif Zaini Hairun Najuwah Jamali, Ku Fatahiyah Ku Azizan, Nor Syaidah Bahri.(2013)
MR Ismail, A Abd Rahman, MN Hussin
Persepsi Pelajar Terhadap Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Oleh Pensyarah …, 2013
22013
Amplification and Description Techniques in the Translation of Arabic Phrases in Matan Al-Ghayah wa Al-Taqrib
W Lestari, Y Yoyo, AR Zaini
Izdihar: Journal of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature 3 …, 2020
12020
Dato Mahamud Bin Abdul, Tokoh Sosiolinguistik Melayu Nusantara: Suatu kajian Konseptual, Profil dan Sumbangan.
AR Zaini, R Abd Rahman
Pusat Pengajian Teras, KUIS, JAIS dan LZS, 2016
12016
Reformasi Pendidikan Malaysia: Pendidikan Islam Sebagai Keperluan Masa hadapan.
R Abd Rahman, AR Zaini
Pusat Pembangunan Penyelidikan, KUIS, 2012
12012
24 HOUR ENERGY-EXPENDITURE AND BMR IN OBESE PATIENTS USING A ROOM RESPIROMETER
MN ISMAIL, AC TEE, A ZAINI
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 17, S79-S79, 1993
11993
التدخل اللغوي لدى طلبة المدارس الثانوية الماليزية في مسابقة صناعة الأفلام القصيرة الناطقة بالعربية
YH Hasan, AR Zaini, MH Ibrahim
Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 5 (2), 318-334, 2020
2020
Technique and Quality Translation of Idhafi in The Matan Hadits of Arba'in al-Nawawi
MI Faturrahman, Y Yoyo, AR Zaini
Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 12 (2), 208-224, 2020
2020
Kompetensi Guru Bahasa Arab Sekolah Rendah di Malaysia: Competency of Arabic Teachers in Primary School in Malaysia
AR Zaini, NS Zakaria, MR Ismail, MR Ghazali, H Hamdan
The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS) 7 (1), 103-113, 2020
2020
Peranan Pemahaman Budaya Organisasi dalam Kalangan Para Pekerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dalam Mencapai Matlamat Amalan Perbankan Berlandaskan Syariah
R Abd Rahman, AR Zaini, NA Lyndon, KA Ahmad, LBM Hameed, ...
Islāmiyyāt 42, 37-42, 2020
2020
Kecaknaan Pengguna Muslim Terhadap Logo Halal
AR Zaini, RA Rahman
Islāmiyyāt 42, 43-49, 2020
2020
Bidang pengajian Bahasa Arab dan kaitannya dengan bidang Sosiolinguistik di Malaysia: Analisis Matrik Keutamaan.
R Abd Rahman, AR Zaini
e-Jurnal Bahasa dan Linguistik (e-JBL) 2 (1), 37-54, 2020
2020
BUDAYA ORGANISASI ISLAM HOLISTIK: KEPERLUAN MASA DEPAN ORANG MELAYU DAN BANGSA MALAYSIA
RB ABD RAHMAN, N LYNDON, ARBIN ZAINI, MSNBINM DANURI, ...
Jurnal Melayu 18 (2), 2019
2019
KETOKOHAN TRANSFORMASIONAL PENDIDIKAN ISLAM NEGERI SELANGOR: KAJIAN TOKOH SEMPENA 20 TAHUN KISDAR-KUIS
R Abd Rahman, SR Abd Razak, AR Zaini, ZN Rashed
e-Bangi 16 (2), 2019
2019
ISTIRATIJIYYAT TA’LIM AL-MUFRADAT (Strategies of Teaching Vocabulary).
AR Zaini
Jurnal Jauhar 3 (1), 36-43, 2019
2019
PENGAJARAN BAHASA ARAB DI MALAYSIA: PERMASALAHAN DAN CABARAN
Abdul Razif Zaini, Noorshamsinar Zakaria , Hasmadi Hamdan , Muhammad ...
Jurnal Pengajian ISlam 12 (1), 47-57, 2019
2019
Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Muslim Langkawi dalam Pelancongan Membantu Pelestarian Pembangunan Masyarakat
R Abd Rahman, AR Zaini, NA Lyndon
Islāmiyyāt 40 (2), 115-122, 2018
2018
Local Wisdom of the Langkawi Muslim Community in Tourism Helps the Preservation o Community Development
RB Abd Rahman, AR Zaini, NA Lyndon
ISLAMIYYAT-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES 40 (2), 115-122, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20