Michal Starczewski
Michal Starczewski
Institute of Sport - National Research Institute, Warsaw, Poland
Verified email at insp.waw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
ANTHROPOMETRIC DETERMINANTS OF ROWING ERGOMETER PERFORMANCE IN PHYSICALLY INACTIVE COLLEGIATE FEMALES
R Podstawski,DJ Choszcz, S Konopka, J Klimczak, M Starczewski
Biology of Sport 4, 315-321, 2014
14*2014
Reference values of maximal oxygen uptake for Polish rowers
A Klusiewicz, M Starczewski, M Ładyga, B Długołęcka, W Braksator, ...
Journal of human kinetics 44 (1), 121-127, 2014
82014
Vitamin D status and its relation to exercise performance and iron status in young ice hockey players
J Orysiak, J Mazur-Rozycka, J Fitzgerald, M Starczewski, ...
PloS one 13 (4), 2018
72018
Total hemoglobin mass, aerobic capacity, and HBB gene in polish road cyclists
J Malczewska-Lenczowska, J Orysiak, E Majorczyk, R Zdanowicz, ...
The Journal of Strength & Conditioning Research 30 (12), 3512-3519, 2016
52016
Changes of strength and maximum power of lower extremities in adolescent handball players during a two-year training cycle
M Górski, M Starczewski, A Pastuszak, J Mazur-Różycka, J Gajewski, ...
Journal of human kinetics 63 (1), 95-103, 2018
22018
Selected anaerobic capacity parameters regard to paracanoe functional classification
M Starczewski, B Molik
Postepy Rehabilitacji 28 (1), 31, 2014
22014
Parakajakarstwo-nowy sport na igrzyskach paraolimpijskich
M Starczewski
Post Rehab 27 (1), 63-8, 2013
22013
effeCts of enduranCe traininG on funCtional status of the resPiratory musCles in healthy men
A Klusiewicz, Ł Zubik, B Długołęcka, M Charmas, J Broniec, ...
Polish Journal of Sport and Tourism 24 (4), 235-241, 2017
12017
Hematological status and endurance performance predictors after low altitude training supported by normobaric hypoxia: a double-blind, placebo controlled study
D Sitkowski, Z Szygula, O Surała, J Orysiak, R Zdanowicz, A Pokrywka, ...
Biology of Sport 36 (4), 341, 2019
2019
Effect of high-and low-resistance inspiratory muscle training on physiological response to exercise in cross-country skiers.
A Klusiewicz, M Starczewski, D Sadowska, M Ładyga
The Journal of sports medicine and physical fitness 59 (7), 1156-1161, 2019
2019
Influence of the Intention to Lean the Body Forward on Kinematics and Kinetics of Sprinting for Active Adults
R Nagahara, E Amini, KCC Marcon, PW Chen, J Chua, J Eiberger, ...
Sports 7 (6), 133, 2019
2019
Physiological Aspects of Different Roller Skiing Techniques in Field Conditions
M Starczewski, P Żmijewski, K Witek, A Klusiewicz
Journal of human kinetics 66, 111, 2019
2019
Moderated Posters session: pulmonary hypertension and other conditions
VJM Baggen, MMP Driessen, MC Post, AP Van Dijk, JW Roos-Hesselink, ...
Eur Heart J Cardiovasc Imaging Abstracts Supplement 16 (suppl_2), S67-S69, 2015
2015
Ocena zmian adaptacyjnych prawej komory serca u młodych kolarzy—płeć również ma znaczenie
M Konopka, K Burkhard-Jagodzińska, W Król, R Zdanowicz, ...
Kardiologia Polska 73 (Supl. IV), 94-95, 2015
2015
Paracanoeing-A New Sport at Paralympic Games
M Starczewski
Postepy Rehabilitacji 27 (1), 55, 2013
2013
Wybrane wskaźniki wydolności beztlenowej w odniesieniu do klasyfikacji funkcjonalnej w parakajakarstwie Selected anaerobic capacity parameters regard to paracanoe functional …
M Starczewski, B Molik
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16