Follow
Ahmad Majidun
Ahmad Majidun
STAI Syubbanul Wathon Magelang
Verified email at staia-sw.ac.id
Title
Cited by
Cited by
Year
HUBUNGAN SIKAP PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH TERHADAP NIAT MEMBINA KELUARGA SAKINAH
A Majidun
Wahana Islamika 2 (STAI Al Husain), 93-107, 2018
82018
TARAJUMAH (Kajian terhadap Pandangan Keagamaan dan Ajaran Ahmad Rifa’i dalam Ri’ayat al-Himmat dan Husn al-Mithalab)
A Majidun, T Rosowulan, Z Nikmah
12021
IMPROVEMENT OF KNOWLEDGE OF HIJAIYAH LETTERS THROUGH THE MEDIA OF HIJAIYAH LETTERS CARD
M Hidayah, A Majidun
Khidmatan 2 (1), 10-19, 2022
2022
Wacana Hermeneutika: Pengantar Singkat Mengenai Urgensi dan Cakrawala
T Rosowulan, Z Abidin, A Majidun
IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 10 (2), 251-268, 2021
2021
HERMENEUTIKA HADIṠ DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD MUSTAFA AL ‘AZAMI
Z Abidin, A Majidun
2021
Mengembangkan Budaya Kewirausahaan Untuk Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
A Majidun, Purwanto
Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi dan Call for Paper “Pendidikan Ekonomi …, 2018
2018
HERMENEUTIKA HADĪṠ DALAM PEMIKIRAN MUHAMMAD MUSTAFA AL ‘AẒAMI
Z Abidin, A Majidun
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7