Norhamidah Binti Jarimal @ Safri
Norhamidah Binti Jarimal @ Safri
Email yang diverifikasi di ums.edu.my - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Factors Associated with The Continuality of Agricultural Innovation Adoption In Sabah, Malaysia
M Jamsari, J., Jasmine, A. M., Norhamidah, J., Suwaiba, Z. & Nordin
Journal of Sustainable Development 5 (1), 47-54, 2012
132012
Hubungan Antara Penghargaan kendiri dan Kebahagiaan Dalam Kalangan Pelajar
Seminar Psikologi Kebangsaan-iii 2016, 775-784, 2016
2016
Persepsi Terhadap Faktor Pecetus Kecurangan Pasangan Mengikut Jantina
ACLSL Norhamidah Jarimal @ Safri, Murnizam Halik, Balan Rathakrishan ...
Seminar Psikologi Kebangsaan-iii 2016, 481-490, 2016
2016
Persepsi Wanita Terhadap Faktor Pencetus Kecurangan Pasangan
NJSS Lajuma
Integriti Dalam Keluarga: Panduan Ke Arah Keluarga Bahagia, 227-234, 2015
2015
Derma Darah Boleh Menyelamatkan Nyawa
NJ Safri
Psychology Times 2, 20-21, 2014
2014
Persepsi Terhadap Kecurangan: Satu Kajian Perbandingan Di Antara Pelajar Lelaki dan Perempuan
ACLSL Norhamidah Jarimal @ Safri, Murnizam Hj. Halik, Balan Rathakrishnan ...
International Social Development Conference 2014, 804-811, 2014
2014
Perkaitan Di Antara Gaya Percintaan Agape, Pragma dan Kepuasan Perkahwinan
WKAGASL Tan Lee See, Norhamidah Jarimal @ Safri
Seminar Psikologi Kebangsaan 2013, 2013
2013
Emosi Kemarahan: Satu Kajian Perbandingan Antara Pelajar Lelaki dan Perempuan Di Institusi Pengajian Tinggi
LMFBB Norhamidah Jarimal @ Safri
Jurnal Kebajikan Masyarakat 39, 42-56, 2013
2013
Cleceland Adolescent Sleepings Questionaire (CASQ): Sleep Patern Among Undergraduates In Sabah, Malaysia
LAXNJ Murnizam Halik, Nir Farhana Ardillah Aftar
Journal Of Educational Psychology & Counseling 4, 38-47, 2011
2011
Perkaitan di antara kesulitan ekonomi, kualiti perkahwinan dan tingkah laku keibubapaan dalam kalangan keluarga etnik Rungus di Sabah
N binti Jarimal
Universiti Malaysia Sabah, 2009
2009
Majlis daerah kota Marudu/Pitas: komunikasi dalam organisasi
N Jarimal
Rancangan Pentadbiran Sosial, Jabatan Antropologi dan Sosiologi, Fakulti …, 2000
2000
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–11