Ikuti
Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff
Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff
Email yang diverifikasi di ukm.edu.my
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Sikap pelajar terhadap pembelajaran kemahiran lisan bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM)
G Yusri, NMRN Yusoff, PM Shah
GEMA: Online Journal of Language Studies 10 (2), 15-33, 2010
1092010
Kaedah pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam
AH Tamuri, NMRN Yusoff
Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010
702010
A closer look at gender and Arabic language learning strategies use
KSM Teh, MA Embi, N Yusoff, Z Mahamod
European Journal of Social Sciences 9 (3), 399-407, 2009
642009
Trace elements in Malaysian medicinal plants
A Majid, S Sarmani, N Yusoff, Y Wei, F Hamzah
Journal of radioanalytical and nuclear chemistry 195 (1), 173-183, 1995
601995
Strategi metafizik: Kesinambungan penerokaan domain strategi utama pembelajaran bahasa
KSM Teh, MA Embi, NMRN Yusoff, Z Mahamod
GEMA Online Journal of Language Studies 9 (2), 1-13, 2009
542009
Kemahiran mendengar bahasa Arab: Satu kajian di sekolah menengah kerajaan negeri
NMRN Yusoff
Unpublished Ph. D, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2004
472004
Perbandingan gaya pengajaran guru bahasa Melayu dan guru bahasa Inggeris
Z Mahamod, NMRN Yusoff, J Ibrahim
Jurnal Pendidikan (UKM) 34 (1), 67-92, 2009
452009
Language learning strategies and motivation among religious secondary school students
KSM Teh, MA Embi, N Yusoff, Z Mahamod
The International Journal of Language Society and Culture 29 (3), 71-79, 2009
442009
Inculcation of higher order thinking skills (HOTS) in Arabic language teaching at Malaysian primary schools
MY Kamarudin, NMRN Yusoff, H Yamat, KA Ghani
Creative Education 7 (2), 307-314, 2016
422016
Motivasi pembelajaran kemahiran mendengar Bahasa Arab dan hubungannya dengan pencapaian pelajar
NMRN Yusoff, Z Mahamod, KA Ghani
Jurnal Pendidikan 33, 3-18, 2008
392008
Colony composition and queen behavior in polygynous colonies of the oriental ponerine antOdontomachus rixosus (Hymenoptera Formicidae)
F Ito, NR Yusoff, AH Idris
Insectes sociaux 43, 77-86, 1996
331996
Kebimbingan ujian dan motivasi dalam kalangan pelajar kursus bahasa Arab dalam konteks kemahiran lisan
G Yusri, NMRN Yusoff, PM Shah
Asean Journal of Teaching and Learning in Higher Education 2 (2), 51-63, 2010
312010
The Effectiveness of Cooperative Learning Model Jigsaw and Team Games Tournament (TGT) towards Social Skills
S Kamaruddin, NMRN Yusoff
Creative Education 10 (12), 2529-2539, 2019
302019
Teknik pengajaran kemahiran bertutur bahasa arab di SMKA di Malaysia
Z Ismail, AH Tamuri, N Yusoff, MAU Othman
GEMA OnlineŽ Journal of Language Studies 11 (2), 67-82, 2011
302011
Pembelajaran konsonan Arab mengikut pelat bahasa Melayu
NM Rahimi, GY Harun Baharudin, KSM Teh, MA Embi
Gema Online Journal Language Studies 10 (3), 1-14, 2010
272010
Hubungan penggunaan strategi pembelajaran bahasa dengan tahap penguasaan bahasa Arab
KSM Teh, NMRN Yusoff, MA Embi, Z Mahamod
Journal of Islamic and Arabic Education 1 (1), 41-56, 2009
272009
Assessing Students’ Course Satisfaction with Online Arabic Language Hybrid Course
H Baharudin, MKM Nasir, NMRN Yusoff, S Surat
Advanced Science Letters 24 (1), 350-352, 2018
252018
Penilaian kemudahan pembelajaran, peruntukan kewangan dan kursus dalam perkhidmatan bagi kursus Pendidikan Islam di Politeknik Malaysia
AM Saad, NMRN Yusoff, RM Yassin
Journal of Islamic and Arabic Education 3 (1), 123-134, 2011
252011
Strategi pembelajaran bahasa melayu dan inggeris pelajar cemerlang: inventori strategi belajar-cara-belajar-bahasa
Z Mahamod, MA Embi, NMRN Yusoff
Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010
252010
Bahasa Arab untuk kemahiran komunikasi: Satu kajian tentang perlaksanaannya dan cabaran pengajaran dan pembelajaran di abad-21
NMRN Yusoff
Prosiding Seminar Isu-Isu Pendidikan Negara, 226-236, 1999
251999
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20