Follow
Onur Çelen
Title
Cited by
Cited by
Year
İşletmelerin insan kaynakları yönetimi uygulamaları üzerinde COVID-19 pandemisinin etkileri
AA Tuna, O Çelen
OPUS International Journal of Society Researches 16 (30), 2710-2759, 2020
212020
Türkiye’deki Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma (A Qualitative Research for Assessment of the Website of Turkey on Hotel Business)
A ÜNAL, O ÇELEN
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (40), 607-635, 2018
122018
Döner ve Kebapçıların Yiyecek-İçecek Hijyenine Yönelik Bilgi Düzeyi: Ankara İlinde Bir Araştırma (Knowledge about the Food and Beverage Hygiene of Döner and Kebab Handlers’: A …
O ÇELEN, C AVCIKURT
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5 (3), 303-323, 2017
11*2017
Döner ve kebapçıların yiyecek-içecek hijyenine yönelik bilgi düzeyi: Ankara ilinde bir araştırma
O Çelen
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
112015
Destinasyon Pazarlama Araçlarından Web Sitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Akdeniz Destinasyonları Örneği
A Ünal, O Çelen
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 11 (26), 30-44, 2020
102020
Turistlerin konaklama işletmelerine yönelik şikâyetlerinin incelenmesi: Marmara bölgesi otellerine yönelik bir araştırma
Ü Aydın, G ÇAKIR, SB Bayar, O Çelen
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (3), 744-755, 2020
72020
Türkiye’deki Gurmelerin Instagram Hesaplarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi (Examining the Content Analysis of Gourmets’ Instagram Accounts in Turkey)
O Çelen, M Tuna
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6 (Special Issue 3), 411-436, 2018
7*2018
Expectations of Domestic Tourists Before Destination Selection and Their Post-Purchase Evaluations: Igneada Case
A Ünal, O Celen
Journal of Management and Economic Studies 2 (2), 112-128, 2020
32020
Turizm Arzı
O Çelen, AT Bayram
Turizm Ekonomisi, 75-99, 2018
22018
Turizm Eğitiminde Akreditasyon: TURAK Örneği (Accreditation in Tourism Education: TURAK Example)
M Tuna, O Çelen
Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (4), 526-540, 2019
12019
Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Öğrenme Üzerine Etkisi: Antalya’daki Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
M TUNA, O ÇELEN, HS GÖK
İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (2), 390-407, 2019
12019
Spinnability and characterization of poly (D‐lactic acid)‐blended poly (L‐lactic acid) filament yarns
O Celen, HB Kocer
Journal of Applied Polymer Science 139 (15), 51916, 2022
2022
Evaluation of Tourism Potential of Sinop Destination With SWOT Analysis
A ÜNAL, S İNCEÖZ, O ÇELEN, E ÇİLESİZ
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 10 (2), 1307-1319, 2022
2022
Past, Present and Future of the Cittaslow Movement: A National and International Content Analysis
A Ünal, O Çelen
International Journal of Disciplines Economics and Administrative Sciences …, 2021
2021
Konaklama İşletmelerindeki Kadın Çalışanların Kraliçe Arı Sendromu Algılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması (Queen Bee Syndrome Perceptions of Female …
O Çelen, M Tuna
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (3), 2021
2021
A Research on Sharing Economy Practices in Tourism
Y Gürbüz, O Çelen, A Hassan
Co-Editors, 202, 2021
2021
A Study on Determining the Destination General Comments of Turkish Tourists: Comparison of Greece-Georgia-Bulgaria
A Ünal, SB Bayar, O Çelen, M Tuna
Co-Editors, 211, 2021
2021
A Research on Determining the Effect of the Satisfactions Perceived by Domestic Tourists on Intention to Visit
Ü Aydın, SB Bayar, O Çelen, T Muharrem
Tourism and Recreation 2 (Ek 1), 46-53, 2020
2020
Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmaj Algılarını Belirlemeye Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma
A Ünal, O Çelen
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020
2020
Bulgar turistlerin destinasyon alışveriş tercihlerinin ve memnuniyet düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Kırklareli örneği
A Ünal, O Çelen
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20