Ikuti
Zulkefli Aini
Zulkefli Aini
Afiliasi tidak diketahui
Email yang diverifikasi di ukm.edu.my
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Pengantar Komunikasi Dakwah
ZH Aini, SSH Suyurno
Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti …, 2016
202016
Asas komunikasi dakwah
Z Aini, SS Suyurno
Jabatan Dakwah dan Pengurusan Akademi Islam, Kolej Universiti Islam …, 2012
132012
The Efficiency model of mosque management for the indigenous community in Selangor
MYM Abdullah, ZH Aini
Jurnal Hal Ehwal Islam Dan Warisan Selangor 1 (1), 11-19, 2017
102017
Strategi Komunikasi Pemujukan Pendakwah dalam Penyampaian Mesej Islam kepada Masyarakat Orang Asli di Selangor: Persuasive Strategies Used by Muslim Preachers in Delivering …
Z Aini, AG Don, AI Mokhtar, NUA Fauzi
Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues 4 (1), 12-26, 2019
92019
Education development program to Orang Asli by the Ministry of Education Malaysia (MOE)
Z Aini, AG Don, NIM Isa
Jurnal Hal Ehwal Islam dan Warisan Selangor 1, 1-11, 2019
92019
Impact of the Implementation of Arabic Language and Islamic Values Education (ALIVE) Program in the Philippines
R Muhamat, M Kawangit, Z Aini
Educational Research Journal 2, 27-32, 2015
82015
Penilaian terhadap keberkesanan perlaksanaan kursus dan latihan yang ditawarkan oleh Institut Latihan dan Dakwah Selangor (ILDAS)
AG Don, AH Tamuri, S Hussin, MAC Noh, AI Mokhtar, Z Aini
Sains Humanika 6 (1), 2015
62015
Impak teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam menjana kemahiran berfikir aras tinggi dalam pendidikan islam
N Nor, Z Aini, KA Razak
Prosiding International Seminar on Tarbiyah (Isot 2015), 1-14, 2015
62015
Hubungan Antara Pendakwah Dengan Mad’u Dalam Komunikasi Insan
Z Aini, SS Suyorno
Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan. Anjuran Universiti Tun Hussein …, 2014
62014
Doktrin Nur Muhammad di Alam Melayu: Kajian Terhadap Pemikiran Hamzah Fansuri, Nur al-Din al-Raniri dan'Abd al-Rauf al-Fansuri
Z Aini
Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2008
62008
Pembelajaran Zakat Secara Atas Talian
NN Rahim, H Abd Khafidz, Z Aini
Journal of Fatwa Management and Research, 2019
52019
Aplikasi Kemahiran Komunikasi Dakwah Kepada Masyarakat Orang Asli. dalam Abdul Ghafar Don, Aniza Ismail & Zulkefli Aini
Z Aini, FA Rahim, NDHN Sad
Pemerkasaan Kesejahteraan Hidup Orang Asli Di Malaysia, 75-83, 2018
52018
Topik-Topik Komunikasi Dakwah Dalam Mesej Akidah Kepada Masyarakat Orang Asli di Selangor
Z Aini, AG Don, AI Mokhtar, NU Ahmad Fauzi
Jurnal Sains Insani, 2018
52018
Strategi pemujukan dalam komunikasi dakwah masyarakat Orang Asli
NUA Fauzi, Z Aini
Fikiran Masyarakat 5 (2), 80-86, 2017
52017
Ihsan dalam pengurusan organisasi Islam
IUM Abd Aziz, AI Mokhtar, Z Aini
Dlm. Seminar Pengurusan Islam: Ke Arah Pemantapan, 2015
52015
Wasatiyyah ialah keseimbangan dalam beragama bukan kesederhanaan
MF Ashaari, MZA Ghani, AG Don, Z Aini
Prosiding, Seminar Antarabangsa Pengurusan & Kepimpinan Islam: Isu dan Cabaran, 2018
42018
BAHASA DAI DALAM KOMUNIKASI DAKWAH KEPADA MASYARAKAT ORANG ASLI
NDHN Sad, ZH Aini
Al-Hikmah 9 (1), 110-127, 2017
42017
Komunikasi Dakwah Antara Budaya Dalam Masyarakat Majmuk Di Sabah
Z Aini, AB Mohad, RM Rasit, MF Ashaari, SR Tibek, MA Samsudin, ...
Seminar Serantau Dakwah dan EtnikAt: Universiti Malaysia SabahVolume 1, 2014
42014
Retorik dalam Dakwah Nik Abdul Aziz Nik Mat
NN Zamri, Z Aini
Jurnal Pengajian Islam, 149-158, 2021
32021
Pengenalan Kepada Amalan Konsep Fiqh al-Taāyusy
Z Aini, WNAW Ismail
Rahmah Lil Alamin: Dakwah dalam Masyarakat Majmuk Malaysia, eds. Zulkefli …, 2018
32018
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20