Muhammad Ainul Yaqin
Muhammad Ainul Yaqin
Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember
Email yang diverifikasi di iaiq.ac.id - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Dzikir Manaqib: Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural
MA Yaqin
Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, 949-958, 2018
32018
Bahasa Sebagai Cermin Sosial Masyarakat
MA Yaqin
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan 16 (1), 17-27, 2019
12019
Mustawiyat al-Dirasah al-Arabiyah Li Aghrad Ammah: al-Marhalah al-Ibtidaiyah Wa al-Mutawasithah Wa al-Muqaddimah Mustawiyat al-Ada'al-Mukhtalifah Fi Mumarisah al-Lughah Bima …
MA Yaqin
Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab 3 (1), 93-108, 2019
2019
Kompetensi Pedagogik Pendidik Dalam Perspektif Al Qur’an
Z Arifin, MA Yaqin
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan 17 (2), 416-427, 2019
2019
Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab Di Program Khusus Pembelajaran Bahasa Arab Di Uin Maulana Malik Ibrahim Malang
MA Yaqin
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan 10 (1), 132-142, 2016
2016
PENDEKATAN PRURALISTIK MANAJEMEN KELAS MODEREN DALAM KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN KELAS BESAR PEMBELAJARAN PESANTREN
MA Yaqin
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan 9 (2), 25-34, 2015
2015
المقارنة بين التسعير فى الاقتصاد الإسلامي و الاقتصاد التقليدي
MA Yaqin
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan 6 (1), 55-89, 2014
2014
PENDEKATAN PRURALISTIK MANAJEMEN KELAS MODERN DALAM KEARIFAN LOKAL
MA Yaqin, SAQ Jember
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–8