Zuriana Zahrin
Zuriana Zahrin
Lecturer of Public Management, Universiti Utara Malaysia
Email yang diverifikasi di uum.edu.my
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Perkembangan saiz sektor awam di malaysia: Perspektif teori dan realiti
Z Zahrin, A Shahidan
Prentice Hall, 2007
22007
The Impacts of Ethics Education on Future Managers’ Ethical Decisions
NAZ Abidin, Z Zahrin, FM Zain, AL Kasim, N Mokthsim, M Teddy, ...
Journal of Governance and Development Vol 14 (2), 2018
2018
Assessment of Risk Management Practices in The Public Sector of Malaysia
J Said, MM Alam, RJ Johari
Journal of Governance and Development Vol 14 (2), 2018
2018
STUDENTS’PERCEPTIONS OF THE INFLUENCE OF ETHICS EDUCATION ON THEIR ETHICAL ENVIRONMENT AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT
NAZ Abidin, Z Zahrin
International Journal of Education 3 (7), 83-99, 2018
2018
The impacts of ethics education on future managers’ ethical decisions
NA Zainal Abidin, Z Zahrin
Journal of Governance and Development 14 (2), 19, 2018
2018
PEMBAHAGIAN KUASA FISKAL ANTARA KERAJAAN PERSEKUTUAN DENGAN NEGERI, 1990-2001
N Abdullah, Z Zahrin
SEJARAH: Journal of the Department of History 13 (13), 2017
2017
THE INFLUENCE OF ETHICS EDUCATION ON STUDENTS’ ETHICAL ENVIRONMENT AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT: A CASE OF UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
ZZ Nor Azizah Zainal Abidin
International Seminar on Islam, Culture and Heritage: Socio-Political and …, 2017
2017
Federalisme: keperluan fungsi fiskal dalam sistem kerajaan
Z Zahrin, NA Zainal Abidin, M Brahim
2016
Penentu kejayaan dasar awam: Faktor revolusi atau evolusi?
SM Zuriana Zahrin, Nor Azizah Zainal Abidin, Sharifuzah Osman
Seminar Dasar Malaysia di peringkat antarabangsa, 318-336, 2009
2009
Program Latihan Khidmat Negara: Dasar pembangunan insan
M Ibrahim, NA Zainal Abidin, Z Zahrin
Jabatan Ekologi Sosial, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Malaysia …, 2008
2008
Konsep dan pelaksanaan sistem penyampaian awam: Pencapaian dan cabaran di Malaysia
NA Zainal Abidin, Z Zahrin, M Brahim
2008
Sektor awam dan globalisasi: cabaran, peluang dan pilihan.
ZZ Nor Azizah Zainal Abidin
Isu-isu kotemporari dalam Pengurusan Awam, 159-171, 2007
2007
Peruntukan kewangan dalam Perlembagaan Persekutuan: Mantapkah federalisme fiskal Malaysia?
NAZA Zuriana Zahrin
Persidangan Undang-undang Tuanku Jaafar, 101-125, 2007
2007
Meneguhkan pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) menerusi formulasi dasar dan pelan tindakan kerajaan.
ZZ Nor Azizah Zainal Abidin
Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia 2007, 1078-1098, 2007
2007
Federalisme Fiskal: Pindahan Kerajaan Pusat kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang & Perlis
Z Zahrin
Universiti Utara Malaysia., 2007
2007
Kerajaan Elektronik dalam sektor awam di Malaysia: Konsep & Aplikasi.
Z Zahrin
ICT dari perspektif pengurusan profesional: Isu-isu Pengurusan dan …, 2006
2006
Federalisme fiskal di Malaysia
NAZA Zuriana Zahrin
Persidangan Kebangsaan Perkhidmatan Awam 2006, Holiday Villa Alor Star, 11 …, 2006
2006
Tadbir urus korporat di Malaysia: tinjauan konsep dan sorotan pelaksanaan.
ZZ Nor Azizah Zainal Abidin
Persidangan Kebangsaan Perkhidmatan Awam 2006, , Holiday Villa, Alor Setar …, 2006
2006
Konsep politik dan perniagaan: pengalaman Negara Jepun, Korea Selatan dan Malaysia
SM Sharifuzah Osman, Nor Azizah Zainal Abidin, Zuriana Zahrin
Persidangan Kebangsaan Perkhidmatan Awam 2006, 2006
2006
Dasar perindustrian di Malaysia: Iktibar di sebalik kejayaan
ZZ Nor Azizah Zainal Abidin
Seminar Kelangsungan Hubungan Indonesia dan Malaysia (KHIM), 2005
2005
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20