Ikuti
Mualimin Mochammad Sahid
Mualimin Mochammad Sahid
Assistant Professor, Universiti Sains Islam Malaysia
Email yang diverifikasi di usim.edu.my - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Prinsip Keluarga Islam Mendepani Norma Baharu Semasa Pandemik Covid-19
MM Sahid, H Hashim, F Amar
Universiti Sains Islam Malaysia, 2020
82020
Konsep uruf dan maslahah sebagai sumber rujukan: Status wanita terhadap harta sepencarian dalam perundangan Islam di Malaysia
MM Sahid, S Gunardi, NMHB Zahalan
AL-’ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities, 2020
72020
KONSEP AL-ADAH MUHAKKAMAH DALAM PEWARISAN TANAH ADAT MENURUT ADAT PERPATIH DI MALAYSIA: The Concept of Al-adah Al-Muhakkamah in the Inheritance of Customary Land According to …
S Gunardi, MM Sahid, AHM Nor, AA Rahman, MAA Rab, MM Ali, F Wardi, ...
Malaysian Journal of Syariah and Law 5 (2), 161-177, 2017
72017
Konsep harmoni yang dinamik dalam kehidupan beragama di Malaysia melalui pendekatan Maqasid Syariah
S Gunardi, MM Sahid, NMH Zahalan
AL-’ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities, 2020
62020
Harta tidak dituntut: Punca dan kaedah penyelesaiannya
NRN Wajis, LBA Mutalib, AA Rahman, MM Sahid, NSSBN Saleh, ...
Malaysian Journal of Syariah and Law, 2018
62018
Child's Lineage Al-Li'an (Oath of Condemnation) and his Inheritance Rights: A Comparative Study Between Islamic and Malaysian Law
A Raouane, RF Jailani, MM Sahid, M Hasbullah
Malaysian Journal of Syariah and Law, 2021
52021
Islamic epistemology and its relations to scientific method in Islamic law of evidence
MF Mohamed, LA Mutalib, MM Sahid, AS Baharudin, WAFW Ismail, ...
International Journal of Recent Technology and Engineering 8 (3), 4350-4352, 2019
52019
PENSIJILAN HALAL: PROSEDUR DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA
Z Zulkifli, MM Sahid
Malaysian Journal of Syariah and Law 8 (No 2 2018), 49-59, 2018
52018
MUZAKKIRAH FI MAQASID AL-SYARIAH: مذكرة في مقاصد الشريعة
MM Sahid
Penerbit USIM, 2018
52018
MODERATE ISLAM AS A SOLUTION TO PLURALISM IN THE ISLAMIC WORLD: THE EXPERIENCE OF INDONESIA
Musawar, MM Sahid, AN Jihadi, S Gunardi
Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and …, 2019
42019
Shar ‘iyat al-Māl al-Mushtarak bain al-Zawjain fī al-Fiqh alIslāmī wa al-Qanūn al-Malīzī
MM Sahid
Malaysian Journal of Syariah and Law 4, 2016
42016
The Basis of Minimum Wages Determination for Worker in Indonesia Positive Law and Sharia
S Julaicha, A Wijayanti, MM Sahid
Justitia Jurnal Hukum 6 (1), 2022
32022
An Errors Analysis of Arabic Phoneme in Non-Arabic Speaking Students at Junior High School
MA Hamid, U Bahruddin, MM Sahid
Izdihar: Journal of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature 4 …, 2021
32021
Implementation of HOTS in debate strategy to improve the ability of speaking Arabic among students
U Bahruddin, MM Sahid
Solid State Technology, 2020
32020
Phases in the life of the Malaysian scholar Sheikh Muhammad Idris al-Marbawi, and his Contribution of Knowledge (محطات في حياة المحدث الماليزي الشيخ محمد إدريس المربوي، وآثاره …
M Hoque, MA Rab, MM Sahid, Y Mohamed
Journal Of Hadith Studies 3 (1), 85-97, 2018
32018
Justifikasi hukum syarak ke atas amalan adat perpatih dalam pewarisan tanah adat/ulayat di Indonesia dan Malaysia
MM SAHID
Persidangan antarabangsa fiqh semasa & perundangan islam 2015 (PAFSPI2015), 2015
32015
Implementation OF The Islamic Law Transformation’s Rule (Taghayyur Ahkām) During Covid-19 Pandemic in The Perspective of Majelis Tarjih Muhammadiyah in Indonesia
F Rachmadhani, MM Sahid, AW Mokhtar
Malaysian Journal of Syariah and Law 10 (1), 108-117, 2022
22022
Program Pemulihan Luar Penjara bagi Pesalah Jenayah Syariah: Kajian di Jabatan Penjara Malaysia
H Hashim, HAR Shah, AS Baharuddin, MM Sahid, S Hussin
The International Journal of Islamic Studies (Islamiyyat), 2021
22021
Zadul hayah kepada warga emas dalam menjalani kehidupan: Satu pengenalan
S Gunardi, MM Sahid, H Hashim, LBA Mutalib
E-Prosiding Persidangan Industri Warga Emas Peringkat Kebangsaan: Menuju …, 2019
22019
Syeikh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi dan Pendiriannya Terhadap Pewarisan Harta Dalam Adat Minangkabau: Satu Kajian Perbandingan Dengan Isu Tanah Adat di Malaysia
MM Sahid, AHM Nor, A Ab Rahman, MAA Rab, S Gunardi, MM Ali, ...
Malaysian Journal of Syariah and Law, 2018
22018
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20