Ikuti
Azizi Che Seman
Azizi Che Seman
Academy of Islamic Studies, University of Malaya
Email yang diverifikasi di um.edu.my
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Religiosity and banking selection criteria among Malays in Lembah Klang
WMW Ahmad
Jurnal Syariah 16 (2), 99-130, 2008
2102008
Penerapan Agama Dalam Modul Psikospiritual Dan Kesannya Terhadap Kesihatan Spiritual: Kajian Kes Di Kompleks Dar Assaadah Kuala Lumpur: The Application of Religion in …
KHM Jodi, MA Mohamad, AC Seman
Jurnal Syariah 22 (1), 107-127, 2014
402014
Pembentukan Institusi Pengajian Tinggi Berteraskan Wakaf Di Malaysia: Cadangan Model Pelaksanaannya: The Establishment of a Waqf-Based Higher Educational Institution in …
SM Mahamood, A Ab Rahman, AC Seman
Jurnal Syariah 26 (1), 1-22, 2018
272018
Comparative study between auto takaful and auto insurance purchasing behaviour among Malaysian undergraduates
A Ab Rahman
Jurnal Syariah 16 (1), 75-88, 2008
232008
Pembiayaan Wakaf di Majlis Agama Islam Negeri Terpilih: Potensi Pelaksanaan di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi
A Kamal, AC Seman
TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World 10, 2017
152017
JURISTIC VIEWPOINTS ON BAYC Al-CINAH IN MALAYSIA: A SURVEY
SA Rosly, AC Seman
International Journal of Economics, Management and Accounting 11 (1), 2003
152003
Riba dan Gharar dalam Insurans: Satu Analisis Fiqh
WMW Ahmad, AA Rahman, NA Ali, AC Seman
Jurnal Fiqh 2, 97-118, 2005
142005
Pemakaian maslahah terhadap konsep nilai masa wang dalam sistem perbankan Islam di Malaysia
R Ahmad, AC Seman
Jurnal Fiqh 6, 87-106, 2009
122009
Konsep dan aplikasi produk wakaf kontemporari di Malaysia: Saham Wakaf dan Wakaf Saham
SM Mahamood, AA Rahman, AC Seman, NA Ali, S Sarif
Kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Ekonomi Islam Peringkat Kebangsaan …, 2009
122009
Penerapan pemikiran kritis menerusi silibus pendidikan Islam, kurikulum bersepadu sekolah menengah (KBSM): Kajian di SMKA Negeri Melaka
MF Hamat, WSW Abdullah, AC Seman, TSAT Kasim, SMHSA Rahman, ...
Afkar: Jurnal Akidah & Pemikiran Islam 8 (1), 207-240, 2007
102007
Society’s understanding of family Takaful
M Ha, A Ab Rahman, AC Seman
New Developments in Islamic Economics, 151-166, 2018
82018
Cabaran Pelaksanaan Wakaf Universiti Awam di Malaysia: Suatu Analisis Menurut Perundangan di Malaysia
SM Mahamood, A Ab Rahman, AC Seman
Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia 30 (2), 384-410, 2018
82018
The development of principles in the fiqh of awqaf the principle of perpetuity versus temporality
AC Seman, A Kamal, MN Hoque
Journal of Islamic Economics, Banking and Finance 13 (3), 30-46, 2017
72017
Religiosity and banking selection empirical analysis: criteria among Malaysia in Lembah Klang
WM Ahmad, AA Rahman, RNA Ali, AC Seman
Shariah Journal 16 (2), 31, 2008
72008
A View Point Of Islamic Financial Technology (I-Fintech) In Malaysia
NF Abd Rani, AC Seman, A Ab Rahman, MR Z'aba
Labuan e-Journal of Muamalat and Society (LJMS) 15, 97-110, 2021
62021
The Application of Bay’ Al-Tawarruq in Islamic Banking Institutions in Malaysia: A Study of Bank Muamalat Malaysia Berhad
MI Mahyudin, AC Seman
New Developments in Islamic Economics, 169-179, 2018
62018
Kepentingan Takaful Sebagai Instrumen Simpanan dan Perlindungan
A Ab Rahman, NA Ali, WM Wan Ahmad, A Che Seman
Sistem Takaful di Malaysia, Isu-isu Kontemporari, 53-71, 2008
62008
Bay ‘al-tawarruq dan aplikasinya di Bank Muamalat Malaysia Berhad
MI Mahyudin, A Che Seman
The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 2014
52014
Assessment method for agricultural zakah in Malaysia: an institutional perspective.
AR Asmak, FO Pazim, MM Siti, AA Nor, CS Azizi
World Applied Sciences Journal 11 (12), 1500-1508, 2010
52010
Religiosity and banking selection criteria amongst Malays in Malaysia
WMW Ahmad, A Ab Rahman, NA Ali, AC Seman
INCEIF Islamic Banking and Finance Educational Colloquium, 3-5, 2006
52006
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20