Follow
Hery  Noer Aly
Hery Noer Aly
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Verified email at iainbengkulu.ac.id
Title
Cited by
Cited by
Year
Ilmu Pendidikan Islam
HN Aly
Logos Wacana Ilmu, 1999
17411999
Pedoman pendidikan anak dalam Islam
A Nasih'Ulwan, S Kamalie, HN Ali, A Rasyidi
Victory Agencie, 1996
5101996
Watak pendidikan islam
H Noer Aly
Friska Agung Insani, 2000
3782000
Metode Keteladanan Perspektif Pendidikan Islam
A Mustofa
CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman 5 (1), 23-42, 2019
2202019
Metodologi Pengajaran Agama Islam
HM Suparta, HN Aly
Amissco, 2008
1552008
Munzier
HN Aly
Watak Pendidikan Islam, 2003
792003
Munzier. 2003
HN Aly
Watak Pendidikan Islam, 0
64
Hery
N Aly
Ilmu Pendidikan Islam, 1999
461999
Terjemah Tafsir Al-Maraghi
AM Maraghi, KAU Sitanggal, HN Aly, B Abubakar
CV Toha Putra, 1987
461987
Pendidikan Islam Kini dan Mendatang
HN Aly, M Suparta
Triasco, 2003
282003
Tafsir Al-Marāghi
AM Al-Marāghi
Beirut: Dār Al-Sya’ab, 1998
281998
Pendidikan Anak Dalam Islam
UA Nasih
Jakarta: Amani, 2003
262003
Pandangan Islam Tentang Akhlak dan Perubahan serta Konseptualisasinya dalam Pendidikan Islam
A Imron
Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam 18 (2), 117-134, 2018
222018
Pedoman pendidikan anak-anak dalam Islam
AN Ulwan, HN Ali, S Kamalie, A Rasyidi
Penerbit Asy-Syifa', 1995
221995
Hery, 1999
N Aly
Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Logos, 0
20
Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: PT
HN Aly
Logos Wacana Ilmu, 1999
171999
Akhlak dalam Perspektif Alquran: Kajian Terhadap Tafsīr almarāgī Karya Ahmad Mustafa al-Marāgī
SL Qodariyah
Al-Fath 11 (2), 145-166, 2017
142017
Konsep Pendidikan Anak dalam Al-Qur’an dan Hadits
E Yuliana
Jurnal Al-Irfani: Jurnal Kajian Tafsir Hadits 3 (2), 93-103, 2017
142017
Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Pt
HA Noer
Logos Wacana Ilmu, 2013
112013
Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, Terj Sefullah Kamalie Dan Hery Noer Ali, Jilid 2
AN Ulwan
Semarang: Asy-Syifa, Tt, 2004
112004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20