Follow
Ali Turan Bayram
Ali Turan Bayram
Verified email at sinop.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Pazarlama veri tabanının güncel bir unsuru olan sosyal medyanın otel pazarlamasındaki yeri
AT Bayram
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
402012
E-hizmet uygulamalarında kalite algısı, memnuniyet ve sadakat tutumlarının demografik özelliklere göre incelenmesi: seyahat acentaları müşterileri örneği
AT Bayram, RP Şahbaz
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5 (1), 60-75, 2017
222017
MOBİL PAZARLAMA VE TURİZMDE MOBİL TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI.
Ö SÜRÜCÜ, AT Bayram
Journal of International Social Research 9 (42), 2016
192016
Otel işletmeleri Facebook sayfalarının pazarlama iletişimi açıcından değerlendirilmesi: Antalya örneği
RP Şahbaz, AT Bayram
Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 249-265, 2013
162013
Planlanmış davranış teorisi çerçevesinde e-spor turizmine katılma niyeti
AT Bayram
Turizm Akademik Dergisi 5 (2), 17-31, 2018
132018
SANAL PAZARLAMA KARMASI BİLEŞENLERİNİN 4S MODELİ KAPSAMINDA TURİZM AÇISINDAN İRDELENMESİ
SM Uygur, ÖGA BAYRAM
Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19-37, 2013
132013
Önlisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin memnuniyet düzeyine yönelik karşılaştırmalı bir araştırma
İ Ünal, AT Bayram
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (10), 525-534, 2015
92015
The importance of ecotourism consciousness on tour guiding education
GE Bayram, K Ercan, TB Ali
Journal of Research in Education and Teaching 3, 40-50, 2017
72017
TÜRK TURİZM ALAN YAZININDA KADINLAR ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF WOMEN STUDIES ON TURKISH TOURISM LITERATURE
AT BAYRAM
Turar Turizm ve Araştırma Dergisi 8 (2), 55-77, 2019
62019
Üniversite Öğrencilerinin Tatil Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanımı: Sinop Üniversitesi Örneği
AT Bayram, S Ak, G Erkol Bayram
VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 1089-1099, 2018
32018
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA YAVAŞ ŞEHİR GERZE
E KARAÇAR, AT BAYRAM, GE BAYRAM
PROCEEDINGS BOOK, 187, 2017
32017
The role of movies/TV series in building country/city/destination brands
RP Şahbaz, AT Bayram
Strategic place branding methodologies and theory for tourist attraction …, 2017
32017
Sürdürülebilirlik ve Turizm
AT Bayram
Özel İlgi Turizmi 1, 2-18, 2016
32016
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Turizm: Şanlıurfa’da Bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri
GE BAYRAM, AT BAYRAM, Ö SÜRÜCÜ
32016
Turizm Öğrencilerinin Endüstri 4.0 Kavramsal Farkındalık Düzeyleri ve Teknoloji Kullanım Alışkanlıkları Arasındaki İlişki
E Arıkan, AT Bayram, HT Kavlak, GE Bayram
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (1), 19-33, 2021
22021
Müslüman Turistik Tüketicilerde Helâl Gıdaya Yönelik Davranışsal Niyet ve Gıda
Fİ DİNÇER, ÖÜAT BAYRAM, AGS AK
PROCEEDINGS BOOKS, 45, 2019
22019
ISO 26000 standardı kapsamında Türk Dünyası ülkeleri konaklama endüstrisinin incelenmesi
MZ DİNÇER, AT BAYRAM, GE BAYRAM
Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 (4), 234-248, 2019
22019
Perceptions of Residents Towards The Impacts of Rural Tourism in Sinop Province
AT Bayram, E KARAÇAR, GE Bayram
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 512, 522, 2018
22018
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM: BİBLİYOMETRİK ANALİZ
GE BAYRAM, AT BAYRAM, E KARAÇAR
PROCEEDINGS BOOK, 179, 2017
22017
Seyahat Acentelerinin E-Hizmet Uygulamalarının Kalitesinin Ölçümü: Bir Model Önerisi
AT Bayram, RP Şahbaz
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20