Edi Komarudin
Edi Komarudin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Verified email at uinsgd.ac.id
TitleCited byYear
Tafsir Qur'an Berbahasa Nusantara (Studi Historis terhadap Tafsir Berbahasa Sunda, Jawa dan Aceh)
E Komarudin, M Nurhasan, I Sariyati, I Solihin
Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam 15 (2), 181-196, 2018
12018
THE BEAUTY OF JINAS IN THE BOOK OF MIRQAT AL-MAHABBAH
D Sugaryamah, E Komarudin
Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam 16 (1), 117-123, 2019
2019
Pelatihan Membaca Kitab Kuning Dan Mengirab Kalimat Berbahasa Arab Di Majlis Ta’lim At-Taubah Cibiuk Garut
E Komarudin, T Sudjatnika
Jurnal Al-Khidmat 1 (1), 45-52, 2018
2018
Struktur Naratif Cerpen “Al-Imra’at Ghalabati As-Syaiton” Karya Taufiq El-Hakim (Kajian Naratologi AJ Greimas)
N Fatimah, D Supriadi, E Komarudin
Hijai-Journal on Arabic Language and Literature 1 (1), 64-79, 2018
2018
DALUANG SEBAGAI ALAS TULIS DALAM PROSES PENYEBARAN ISLAM DI NUSANTARA
A Permana
Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam 14 (2), 229-248, 2017
2017
ISTI’ARAH DAN EFEK YANG DITIMBULKANNYA DALAM BAHASA AL-QUR’ĀN SURAH AL-BAQARAH DAN LI MRN
E Komarudin
Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam 14 (1), 207-227, 2017
2017
TAFSIR IMAM AL-BAIDHAWI DALAM PERSFEKTIF HERMENEUTIK
RE Komarudin
Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam 13 (02), 405-415, 2016
2016
GAYA BAHASA METAFORA DAN EFEK YANG DITIMBULKANNYA DALAM BAHASA AL-QUR’ĀN (Kajian Balāghah pada Surat al-Baqarah dan Ấli'Imrān)
E Komarudin
Al-Tsaqafa 9 (1), 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8