Edi Komarudin
Edi Komarudin
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email yang diverifikasi di uinsgd.ac.id
JudulDikutip olehTahun
Tafsir Qur'an Berbahasa Nusantara (Studi Historis terhadap Tafsir Berbahasa Sunda, Jawa dan Aceh)
E Komarudin, M Nurhasan, I Sariyati, I Solihin
Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam 15 (2), 181-196, 2018
12018
THE BEAUTY OF JINAS IN THE BOOK OF MIRQAT AL-MAHABBAH
D Sugaryamah, E Komarudin
Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam 16 (1), 117-123, 2019
2019
Pelatihan Membaca Kitab Kuning Dan Mengirab Kalimat Berbahasa Arab Di Majlis Ta’lim At-Taubah Cibiuk Garut
E Komarudin, T Sudjatnika
Jurnal Al-Khidmat 1 (1), 45-52, 2018
2018
Struktur Naratif Cerpen “Al-Imra’at Ghalabati As-Syaiton” Karya Taufiq El-Hakim (Kajian Naratologi AJ Greimas)
N Fatimah, D Supriadi, E Komarudin
Hijai-Journal on Arabic Language and Literature 1 (1), 64-79, 2018
2018
DALUANG SEBAGAI ALAS TULIS DALAM PROSES PENYEBARAN ISLAM DI NUSANTARA
A Permana
Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam 14 (2), 229-248, 2017
2017
ISTI’ARAH DAN EFEK YANG DITIMBULKANNYA DALAM BAHASA AL-QUR’ĀN SURAH AL-BAQARAH DAN LI MRN
E Komarudin
Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam 14 (1), 207-227, 2017
2017
TAFSIR IMAM AL-BAIDHAWI DALAM PERSFEKTIF HERMENEUTIK
RE Komarudin
Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam 13 (02), 405-415, 2016
2016
GAYA BAHASA METAFORA DAN EFEK YANG DITIMBULKANNYA DALAM BAHASA AL-QUR’ĀN (Kajian Balāghah pada Surat al-Baqarah dan Ấli'Imrān)
E Komarudin
Al-Tsaqafa 9 (1), 2013
2013
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–8