Ikuti
Muhd Imran Abd Razak
Muhd Imran Abd Razak
Senior Lecturer, Academy of Contemporary Islamic Studies, UITM Perak
Email yang diverifikasi di uitm.edu.my
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Issues in halal meat product and authentication technology from islamic perspectives
A Salahudin, MA Ramli, MIS Zulkepli, MIA Razak
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 7 …, 2017
342017
Analisis Fahaman Ekstremis Agama dan Media Sosial Di Malaysia (Analysis Of Extreme Religion Followers And Social Media In Malaysia)
MI Abd Razak, RAA Rahim, MA Ramli, SMH Kahal, RAM Ratha
Asian Journal of Environment, History and Heritage 2 (1), 2018
142018
Isu-isu sensitif dalam masyarakat majmuk di Malaysia pasca Pilihanraya Umum (PRU14): Aplikasi pendekatan kesederhanaan
MA Ramli, MIS Zulkepli, RA Abdul Rahim, MIA Razak, MN Hamdan, ...
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2018
142018
Determination of zakat recipient to flood victims
HA Wahid, MA Ramli, MIA Razak, MIS Zulkepli
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 7 …, 2017
142017
Survival of the Pondok learning institution in Malaysia
MZHBZ Abidin, PB Maidin, MYBY Salleh, PB Hassan, AMM Noh, ...
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 7 …, 2017
102017
Salafi Jihad’s Version and Coercion to World Peace: An Islamic Educational Perspective’
MI Abd Razak, RA Abd Rahim, MA Ramli, NH Abd Aziz
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 7 …, 2017
92017
Isu-isu wanita dalam fiqh jihad kumpulan ekstremisme agama: Kajian terhadap Majalah Dabiq dan kaitannya di Malaysia
MI Abd Razak
PQDT-Global, 2018
82018
Aplikasi Maqasid al-Shari'ah dalam Menilai Fiqh Jihad Aliran Ekstremisme Agama
MI Abd Razak, MA Ramli, RAA Rahim
Dlm Maqasid al-Shariah: Aplikasi Dalam Aspek Sosial Dan Perundangan …, 2016
82016
Kedudukan Perundangan Jenayah Islam dan Adat ke atas Masyarakat Melayu di Tanah Melayu Menurut Pandangan Orientalis: Rujukan Khusus Terhadap RO Winstedt
MF Abd Rahman, MI Abd Razak, AFM Noor, MKA Basir, NK Khalid
Jurnal'Ulwan 4 (1), 86-99, 2019
72019
Analysing stages of the Western Orientalists’ approach towards Islam
MF Abd Rahman, MI Abd Razak, AF Mohd, MB Noor, NK Khalid, ...
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 9 …, 2019
72019
Application of Maqasid al-Shari'ah in Evaluating Fiqh Jihad of Religious Extremism
MI Abd Razak, MA Ramli, RAA Rahim, NH Aziz, N Anas
Journal of Fundamental and Applied Sciences 10 (6S), 2454-2472, 2018
62018
Religious extremism & its recruitment methods: an analysis
MI Abd Razak, RA Abdul Rahim, MA Ramli, P Hassan, NI Kasmaruddin
Journal of Administrative Science 16 (1), 34-50, 2019
52019
Perkaitan Islamophobia Dan Orientalisme Klasik: Satu Analisis
RAA Rahim, MA Ramli, SM Kahal, MY bin Yusof, S Salleh, MI Abd Razak, ...
Idealogy Journal 3 (2), 183-198, 2018
52018
Mohamad Naqib Hamdan dan Syamsul Azizul Marinsah.(2018).”
MA Ramli, MIS Zulkepli, RAA Rahim, MI Abd Razak
Isu-Isu Sensitif Dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia Pasca Pilihanraya Umum …, 0
5
The Misinterpretation of the Jihad Jurisprudence by Extremist Group: An Analysis
MI Abd Razak, RAA Rahim, MA Ramli, NI Kasmaruddin, MY Yusof, ...
Journal of Critical Reviews 7 (8), 2020
42020
Penyebaran Salafi Jihadis Ke Perguruan Tinggi di Malaysia dan Dampaknya Terhadap Islamophobia
AA Nadzri, RAA Rahim, M Anuar, MIAR Ramli, MY Yusof, P Salleh
Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi 2 (01), 2018
42018
Relevansi Pendekatan Wasatiyyah Menurut Al-Qaradawi Bagi Menangani Ikhtilaf Fiqh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Nusantara
MA Ramli, MIS Zulkepli, MS Mansor, RAA Rahim, MI Abd Razak, ...
Jurnal Wasatiyyah Malaysia 1 (1), 7-21, 2018
42018
JALINAN INTELEKTUAL DAN PERSAUDARAAN ISLAM ACEH DI PAHANG: THE ACEH’S INTELLECTUAL AND MUSLIM BROTHERHOOD LINKAGES IN PAHANG
AFA Jalal, RAA Rahim, SMB Kahal, MI Abd Razak
JATI-Journal of Southeast Asian Studies 22 (1), 103-127, 2017
42017
Confronting the Religious Extremism in Southeast Asia: A Comparative Study between The Concept of Wasatiyyah and Moderate
MS Mansor, RAA Rahim, MA Ramli, MIA Razak, P Hassan
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 7 …, 2017
42017
Islamisasi & Integrasi Ilmu Dalam Pengajian Islam: Senario Semasa Pengajian Tinggi Negara
N Anas, E Alwi, NH Aziz, AHC Ahmat, MIA Razak, AFM Dahan
Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah (JSASS) 3 (1), 2016
42016
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20