Ikuti
Mohd Anuar Ramli
Mohd Anuar Ramli
Assoc. Prof., Department of Fiqh & Usul, Academy of Islamic Studies, Universiti Malaya
Email yang diverifikasi di um.edu.my - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Cultured meat in Islamic perspective
MN Hamdan, MJ Post, MA Ramli, AR Mustafa
Journal of religion and health 57 (6), 2193-2206, 2018
572018
Pemerkasaan wakaf di Malaysia: satu sorotan
MZ Isamail, MI Rosele, MA Ramli
Labuan e-Journal of Muamalat and Society (LJMS), 1-13, 2015
492015
Konflik Fatwa di Malaysia: Satu Kajian Awal
MI Rosele, LH Abdullah, PH Ismail, MA Ramli
Jurnal Fiqh 10, 31-56, 2013
392013
Dialog Antara Agama: Realiti Dan Prospek Di Malaysia
RAA Rahim, MA Ramli, P Ismail, NHM Dahlal
Kajian Malaysia 29 (2), 91-110, 2011
342011
Fiqh Istihalah: Integration of Science and Islamic Law
MA Jamaludin, MA Ramli, DM Hashim, SA Rahman
Revelation and Science 2 (2), 117-123, 2012
31*2012
Bias gender dalam masyarakat Muslim: antara ajaran Islam dengan tradisi tempatan
MA Ramli
Jurnal Fiqh 7, 49-70, 2010
312010
Istihalah: analysis on the utilization of Gelatin in food products
MA Jamaludin, NNM Zaki, MA Ramli, DM Hashim, SA Rahman
2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences …, 2011
272011
Analisis Gender Dalam Hukum Islam
MA Ramli
Jurnal of Fiqh 9 (2012), 137-162, 2012
252012
Issues in halal meat product and authentication technology from islamic perspectives
A Salahudin, MA Ramli, MIS Zulkepli, MIA Razak
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 7 …, 2017
212017
Instrumen ‘urf dan adat Melayu sebagai asas penetapan hukum semasa di Malaysia
MA Ramli
Jurnal Pengajian Melayu 17 (1), 253-289, 2006
202006
Keselamatan Makanan Menurut Perspektif Islam: Kajian Terhadap Pengambilan Makanan Berisiko
MS Mohamad, S Man, MA Ramli
Jurnal Fiqh 12, 1-28, 2015
192015
Halal Executive’s Perception Towards Halal Training Programme Based on Training Needs Analysis
MA Jamaludin, MA Ramli, NKH Kamarudin
The International Journal Of Humanities & Social Studies 3 (1), 1-10, 2015
182015
Determination of permissible alcohol and vinegar in Shariah and scientific perspectives.
MA Jamaludin, DM Hashim, RA Rahman, MA Ramli, MZA Majid, ...
International Food Research Journal 23 (6), 2016
172016
Asas hukum dalam budaya: Kajian terhadap beberapa aspek hubungan sosial dalam kebudayaan Malaysia
MA Ramli
Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2003
172003
Fenomena al-tasyabbuh (penyerupaan) dalam sambutan perayaan masyarakat majmuk di Malaysia
MA Ramli, P Ismail, AB Abdullah, MA Jamaludin
Jurnal Syariah 21 (1), 21-42, 2013
162013
`Uruf Majmuk: Konsep Dan Amalannya Dalam Masyarakat Majmuk Di Malaysia
MA Ramli, MA Jamaludin
Jurnal Fiqh 8, 2011
162011
Pendekatan Wasatiyyah Bagi Menangani Ikhtilaf Fiqh Dalam Kalangan Masyarakat Islam Nusantara
MA Ramli, MS Mansor, L Juwaini
Prosiding International Conference on Islam in Malay World V, 131-146, 2015
152015
Pemikiran" mesra gender" dalam karya fiqh ulama Melayu klasik
MA Ramli
Jurnal Syariah 18 (2), 277-298, 2010
152010
Islamisasi di Tanah Melayu: Analisis Terhadap Proses Interaksi Antara Adat dan Syariah Islam
MA Ramli
Wacana Budaya, 424-434, 2006
152006
The development of Islamic astronomy studies in higher learning institutions in Malaysia
S Man, MZ Zainuddin, MRM Nor, MA Ramli, RAA Rahim, R Ramli, ...
Middle-East Journal of Scientific Research 12 (1), 108-113, 2012
142012
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20