Rafał Balina
Title
Cited by
Cited by
Year
Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży robót budowlanych
R Balina
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2012
192012
Prognozowanie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw w wybranych branżach
S Juszczyk, R Balina
Ekonomista, 67-95, 2014
132014
Fundusze udziałowe kluczowym narzędziem rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce
S Juszczyk, R Balina, E Stola, J Różyński
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2014
102014
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw spedycyjnych jako bankowe narzędzie decyzyjne
S Juszczyk, R Balina
Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 161-170, 2009
92009
Forecasting bankruptcy risk in the contexts of credit risk management–a case study on wholesale food industry in Poland
R Balina
International Journal of Economic Sciences 7 (1), 1-15, 2018
82018
Effective management of own funds in Polish cooperative banks
R Balina, O Kowalski, J Rózynski
Chinese Business Review 13 (3), 2014
82014
Efektywność banków spółdzielczych w zależności od charakteru prowadzonej działalności
R Balina
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 15 (3), 2013
82013
The creative ways of improving the enterprise’s financial outcome
S Juszczyk, R Balina
Agricultural Economics 60 (4), 147-158, 2016
72016
Analiza dyskryminacyjna jako metoda predykcji bankructwa przedsiębiorstw z uwzględnieniem aspektów branżowych
R Balina, MJ Bąk
Wydawnictwo Naukowe Intellect, 2016
72016
Forecasting bankruptcy risk of international commercial road transport companies
B Rafał, J Sławomir
International Journal of Management and Enterprise Development 13 (1), 1-20, 2014
72014
Financial Services Costs in Poland’s Cooperative Banking in Opinion of Small and Medium-size Enterprise
R Balina
Management Studies 3 (1/2), 34-40, 2015
62015
Trends in Polish cooperative banking sector as seen by its management
R Balina, O Kowalski, J Rózynski, K Malesa
China-USA Business Review 13 (3), 2014
62014
Zmienność funduszy własnych a efektywność banków spółdzielczych
S Juszczyk, R Balina, J Różyński, J Pochopień
Zarządzanie i Finanse 1 (2), 230-242, 2013
62013
Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży robót budowlanych,[in:] D. Zarzecki (red.)
R Balina
Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Upowszechnienie i transfer wyników …, 2012
52012
Determinanty efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 2005–2012
S Juszczyk, R Balina, O Kowalski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of …, 2014
42014
Kondycja finansowa przedsiębiorstw z branży transportu drogowego w kontekście współpracy z bankiem
R Balina, A Żak
Logistyka, 2014
42014
Skuteczność modeli do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw handlu hurtowego żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi
R Balina, J Pochopień
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2012
42012
Does the gender of a bank’s president have an effect on financial performance? A case study of Poland’s cooperative bank sector
R Balina
Journal of Corporate Responsibility and Leadership 3 (2), 9-22, 2016
32016
Narzędzia CSR w kreowaniu wizerunku banku spółdzielczego
M Idasz-Balina, R Balina
Zarządzanie finansami i rachunkowość 4 (3), 2016
32016
Przyczyny bankructw oraz symptomy pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstw–przegląd literatury
R Balina
Determinanty Rozwoju 8, 157-170, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20